Assentoft

Sankt Hans bålene reddet i hele Randers kommune

Afbrændingsforbudet gælder stadig i dele af landet, men netop i Randers Kommune er Sankt Hans aften reddet. Foto er fra tidligere Sankt hans ved Fussingø.

Beredskab & Sikkerhed ophæver afbrændingsforbuddet i Randers Kommune og Favrskov Kommune gældende fra den 20. juni 2018.

Ophævelsen sker på baggrund af en vurdering af de lokale forhold samt at DMI’s tørkeindeks for de to kommuner er faldet til 5-7 ud af 10. Beredskab & Sikkerhed vil fortsat følge udviklingen tæt.

Der opfordres dog stadig til generel forsigtighed og omtanke – ikke mindst ved anvendelse af ukrudtsbrændere og bål i naturen, som jævnligt er årsag til mange brande i sommerhalvåret.

De anbefalede afstande for Sankt Hans bål

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Husk følgende regler

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet – det kan meget let gå galt.
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket – hæld gerne vand på.
  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet – de kan let komme til skade.
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet.

Kommentarer