Naturskønne områder sættes til salg i Jylland

1200 hektar lave landbrugsarealer er over de seneste år blevet omdannet til våde enge og søer til gavn for miljøet. Nu sætter Landbrugsstyrelsen arealerne til salg.

De seneste år har Landbrugsstyrelsen opkøbt lavtliggende landbrugsjord fra lodsejere over hele Danmark. Jorden er siden blevet omdannet til våde enge og søer i såkaldte vådområde- og lavbundsprojekter.

Nu er de første naturskønne områder klar til at blive sat til salg af Landbrugsstyrelsen, og både landmand og private har mulighed for at købe.

På dette Danmarkskort kan du se, hvor arealerne ligger.

– Vi kan nu kan sætte de første 1200 hektar naturområder til salg. Vi har gennem en årrække arbejdet på at omlægge lavtliggende landbrugsjord til vådområder til gavn for miljø og klima. Nu åbner vi dørene for interesserede købere, der ønsker at eje og bruge arealerne, siger Palle Graversgaard, enhedschef i Landbrugsstyrelsen i Tønder.

Vådområde- og lavbundsprojekterne mindsker kvælstof- og fosforudledningen fra landbruget på naturlig vis og bidrager til, at Danmark lever op til sine EU-forpligtelser på miljø- og klimaområdet.

Interesserede kan læse nærmere om, hvordan man køber arealerne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk.

– Det kan være folk, som driver landbrug i forvejen, men andre er også meget velkomne til at byde, siger Palle Graversgaard.