Debat og politik

S: Nyt og forstærket landdistriktsudvalg – til gavn for hele kommunen.

Torben Hansen, der er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Randers vil sætte fokus på at skabe og fastholde sammenhæng i hele Randers Kommun.

Derfor foreslår de, at der i den kommende byrådsperiode oprettes et kommunalt udvalg, som dækker erhverv, landdistrikter og kollektiv trafik.

Ifølge Torben Hansen vil det styrke udviklingen og være langt mere effektivt med ét udvalg, der favner de tre områder.

– Det nye udvalg vil binde væsentlige politikområder som erhvervspolitik, landdistriktspolitik og en velfungerende kollektiv trafik sammen. Vi skal arbejde målrettet med at skabe den sammenhæng, som er fundamentet for en god udvikling i hele vores kommune.

Socialdemokratiet vil arbejde på at forbedre betingelserne – og minimere forhindringerne – for at alle, uanset alder, kan få en smidig og velfungerende dagligdag i landdistrikterne.

Der er store potentialer i de mange landsbyer og mange fællesskaber i landsbyerne. Derfor vil Socialdemokratiet blandt andet arbejde for nye byggegrunde, forbedring af den trafikale og digitale infrastruktur, at der er tidssvarende idrætsfaciliteter, sikre aktivt samarbejde med borgergrupper om ideer og initiativer til lokal udvikling, se på hvorledes vi kan styrke iværksætteri, se på hvorledes vi kan gøre det billigere for unge at benytte den kollektive trafik, lave forsøg med borgerbudgettering, stærkere fokus på rekreative og turistmæssige potentialer mm.

– Randers Kommune er en stor kommune – både geografisk og befolkningsmæssigt. For Socialdemokratiet er det meget vigtigt at sikre sammenhængskraften mellem land og by og understøtte de mange ideer, der lever og ånder lokalt – både på landet og i byen. Vores landdistriktspolitik kombineret med et nyt og forstærket udvalg er et godt skridt på vejen, slutter Torben Hansen.

Kommentarer