Debat og politik

Ny politik for kommunens landdistrikter vedtaget

På mødet den 29. april 2019 har Randers Byråd vedtaget en ny landdistriktspolitik. Politikken udstikker de overordnede rammer for det, der skal arbejdes med for at gøre Randers Kommunes landdistrikter endnu mere tiltrækkende.

Hvad skal Randers Kommune overordnet set arbejde med i de kommende år for at gøre det endnu mere attraktivt at bo, leve og arbejde i landdistrikterne?

Det er nu fastlagt i en ny Landdistriktspolitik, som Randers Byråd har vedtaget på mødet den 29. april 2019.

Hent Randers Kommunes Landdistriktspolitik

Den ny politik udspringer af byrådets vision ”Vi tør gå nye veje” og de seks politiske målsætninger, som knytter sig til visionen. Overordnet set er politikken opdelt i temaerne: Rammer for fællesskaber på landet, Rammer for bosætning på landet og Samskabelse.

Undervejs i udarbejdelsen af den ny politik har både borgere, foreninger, politikere og interesseorganisationer haft mulighed for at komme med råd og anbefalinger til indholdet. Et forslag til politikken har desuden været i offentlig høring.

Ny vision og nye politikker
Randers Kommune er i øjeblikket ved at revidere samtlige politikker, der beskriver de politiske fagudvalgs fokusområder. Politikkerne tager alle udgangspunkt i byrådets vision. Nogle af disse nye politikker er allerede vedtaget, mens andre er på vej.

Kommentarer