Debat og politik

Fagforeninger afholder aktivitetsdag tirsdag i Randers

Debatindlæg af  Forhandlingsfællesskabet i Randers.
Betina Agger, Dansk Socialrådgiverforening.
Nana Højlund Skjødt, FOA Randers.
Bent Klim Johansen, HK Stat Østjylland.

En række LO- og FTF-fagforeninger for offentligt ansatte er med opbakning fra LO Randers gået sammen om at gøre tirsdag den 10. april til en aktivitetsdag for OK18 i Randers.

Vi ønsker at synliggøre, at det der sker ved denne overenskomst får betydning for den næste. Et dårligt resultat for de offentlige ansatte vil gøre det sværere for de privatansatte, når de skal forhandle deres overenskomst næste gang. Derfor mærker vi også en klar opbakning fra en meget stor del af befolkningen – også i Randers.

Samtidig ønsker vi også at markere, at vi offentligt ansatte ikke ønsker en konflikt, men en forhandlet løsning. Det er arbejdsgiverne, der er ved at lukke samfundet ned med en omfattende lockout.

På dagen vil der være fokus på: En lønudvikling på lige fod med de privat ansatte. At der er tillid til vores aftaler, også når det gælder den betalte spisepause. At der er vilje til at indgå en aftale om arbejdstid med alle, også lærerne, og at vi passer på vores seniorer, så de kan holde til at blive i jobbet.

Alle i Randers har mulighed for at støtte op om aktivitetsdagen, hvad enten de er offentligt- eller privatansatte. Fokusområderne har betydning for os alle, uanset hvilken sektor man er ansat i. Man har mulighed for at støtte op ved at møde op tirsdag eftermiddag på vores base på Jens Otto Krags Plads. Basen vil være bemandet fra klokken 14.00 til 17.00, og vi planlægger forskellige aktiviteter på pladsen og andre steder i byen i løbet af eftermiddagen.

Der vil være opgaver og aktiviteter, der passer for enhver smag og til den tid, som vi hver især har. Det er meningen, at der skal sendes aktivitetsgrupper ud i Randers by klokkne 14.00, 15.00 og 16.00, for blandt andet at uddele ”flyers og gulerødder”. Formålet er på en venlig og levende måde at synliggøre, at Randers bakker op om de offentligt ansattes overenskomstkamp.

Der er nok at tage fat på, men heldigvis er der rigtig mange, der støtter op om vores krav. Vi håber i hvert fald at se jer på tirsdag eftermiddag på Jens Otto Krags Plads!

Kommentarer