Assentoft

Børn i Randers skal stimuleres til nysgerrighed på naturen

72 Randers-pædagoger er netop gået i gang med et uddannelsesforløb, der skal lære dem mere om at stimulere børns nysgerrighed på natur og lyst til udeliv. Kompetenceløftet kommer i forbindelse med den nye læreplan i den kommende dagtilbudslov, hvor science-begrebet for første gang er på dagsordenen. I Randers Kommune er science ikke et nyt begreb. Her har man siden 2012 arbejdet med begrebet i dagtilbuddene.

Kompetenceløftet er et etårigt uddannelsesforløb. Forløbet gør de 72 pædagoger til faglige fyrtårne inden for det nye læreplanstema ’natur, udeliv og science’. Projektet er et samarbejde mellem Randers Kommune og VIA University College.

– I Randers Kommune har vi en historik, der viser, at vi fagligt er i front på det grønne område. Vi prioriterer området rigtig højt. Derfor deltog vi i et toårigt EU-projekt, hvor vi i samarbejde med otte andre lande har arbejdet med science, matematik og udendørs læring. EU-projektet har haft så gode resultater, at det har været inspirationskilde til arbejdet med science i dagtilbud i hele landet, fortæller Charlotte Buchhave, der er udviklingskonsulent i Randers Kommune.

– Formålet med kompetenceløftet er at styrke det i forvejen gode arbejde, som dagtilbuddene i Randers gør med science-temaet. Modsat hvad mange tror, så handler det ikke om, at børnene skal udføre klassiske naturvidenskabelige forsøg. Det handler om at tilskynde børn til at være nysgerrige og undersøgende. Det har pædagoger i Randers allerede haft succes med i forbindelse med det toårige EU-projekt, fortæller Niels Ejby-Ernst, som er forsker ved VIA UC og nu er med til at udvikle det nye uddannelsesforløb, der er et samarbejde mellem Randers Kommune og VIA UC.

Det pædagogiske arbejde med naturvidenskab bliver også bemærket i andre sammenhænge. Novo Nordisk Fonden har netop udnævnt Randers-pædagogen, Kristoffer Larsen, som modtager af deres Naturtematiske Pædagogpris. Kristoffer har blandt andet deltaget i EU-projektet med fokus på science, hvor han sammen med sine kollegaer har udviklet det naturvidenskabelige fokus i dagtilbuddene i Randers.

Det vi leger, bliver vi

– På den lange bane er kompetenceløftet et udtryk for et ønske om at stimulere børn bredt og plante en interesse for naturvidenskabelige uddannelser. Som sociolog er jeg optaget af, at vi fra forskningen ved, at vores grundlæggende præferencer bliver grundlagt utrolig tidligt. Derfor har vi også et stort ansvar for, at de unge bliver præsenteret for science tidligt og allerede fra de går i vuggestue, fortæller Charlotte Buchhave.

– Flere undersøgelser viser mange andre positive effekter ved, at børn bruger meget tid på og i naturen. Børnene bliver mere fysisk aktive, er mindre syge, får flere venskaber og har mere mod på at lege med nye børn. Samtidig peger helt nye undersøgelser på, at børn, der bruger meget tid i naturen bliver mere robuste og modige, forklarer Niels Ejby-Ernst og fortsætter:

– Min egen undersøgelse fra ph.d. arbejde i 2012, der omhandler naturbørnehaver, har vist, at et naturfagligt fokus har stor betydning for, hvad børn præsterer på de efterfølgende skoletrin. Ved at styrke den pædagogisk didaktiske indsats er børnene blevet mere undersøgende og udviser større interesse ved at stille flere spørgsmål, fortæller Niels Ejby-Ernst.

Pædagogerne afslutter deres uddannelsesforløb i marts 2019. Her vil alle institutionerne modtage Friluftsrådets grønne flag som certificering og kvalitetsstempel på deres grønne indsatser. Dermed bliver Randers den første kommune, hvor samtlige institutioner kan hejse det grønne flag.

Kommentarer