Erhverv

Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 procent af revisorregningen ved efterkontrol

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier besluttet at, selvstændige mv., som har fået udbetalt under 250.000 kr. på kompensationsordningen for selvstændige, kan få kompenseret 80 pct. af revisorudgifterne i forbindelse med efterkontrol. Det forventes at dække ca. 87 pct. af de virksomheder, der har søgt ordningerne.

Under coronakrisen har mange virksomheder søgt kompensation med udgangspunkt i virksomhedens egne forventninger til omsætningsnedgang og omkostninger.

For at minimere risikoen for svindel kan enkelte virksomheder blive udtaget til en kontrol i forbindelse med efterkontrollen af Erhvervsstyrelsen, hvor det kræves, at virksomhederne benytter en revisor. Det har dog vist sig at kunne give en ekstraregning til virksomheder, der i forvejen er hårdt ramt.

Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal bestående af Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet netop besluttet, at selvstændige mv. kan få kompensation for 80 pct. af revisorudgifterne i forbindelse med slutafregningen – dog maksimalt 8000 kr.

Det forventes, at den gennemsnitlige omkostning for revisorudgifterne vil være omkring 10.000 kr., og dermed vil de fleste selvstændige kunne få langt størstedelen af revisorregningen i efterkontrollen dækket.

”Selvom vi ikke er igennem coronakrisen endnu, begynder vi så småt at kunne skimte hverdagen forude. Men for mange virksomheder er det stadig en presset situation – og har været det længe. Derfor skal vi sørge for, at de mindre selvstændige ikke snubler på målstregen, hvis de bliver hevet ud til kontrol i forbindelse med efterkontrollen af kompensationspakkerne. Det er nødvendigt med kontrol, men regningen til en revisor må ikke blive det, der får bægeret til at flyde over. Jeg er derfor glad for, at vi i dag har lavet en aftale, der giver mulighed for, at de selvstændige kan få dækket størstedelen af regningen til revisor,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Erhvervsstyrelsen samarbejder med FSR – danske revisorer om at finde en balanceret løsning med efterkontrollen, hvor der tages hensyn til både risiko og hvor belastende revisorerklæringen er for virksomheden. Der er tale om en revisorerklæring med få aftalte opgaver for revisor.

Lønkompensationsordningen er aftalt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. En model for revision for så vidt angår lønkompensationsordningen vil blive drøftet med arbejdsmarkedets parter.

Om aftalen

  • Virksomhederne kan modtage kompensation for 80 pct. af udgiften til revisor ifm. efterkontrollen, tilsvarende dækningsprocenten af revisionsudgifter i ordningen for faste omkostninger.
  • Udgifterne til revisor ifm. efterkontrollen vurderes at udgøre ca. 10.000 kr. i gennemsnit, givet at revisionen ifm. efterkontrollen er noget enklere end revisionen ifm. at søge ind i ordningen for faste omkostninger, og fx ikke kræver en juridisk påtegning fra revisor. Det maksimale kompensationsbeløb fastsættes således til 8.000 kr., svarende til 80 pct. af den forventede gennemsnitsomkostning på 10.000 kr.
  • Virksomheder som får udbetalt op til 250.000 kr. i kompensation kan komme ind i ordningen. Virksomheder som ligger over det beløb vil fortsat selv skulle betale for revisor. Beløbsgrænsen på 250.000 forventes at dække ca. 87 pct. af de virksomheder/selvstændige, der har søgt lønkompensationsordningen og selvstændigordningen.
  • Det gælder, at såfremt en virksomhed har modtaget støtte fra begge kompensationsordninger, og ERST stiller krav om revisorerklæring i begge ordninger, så vil virksomhedens udgifter til revisor dækkes i begge tilfælde, såfremt ingen af støttebeløbene hver især overstiger 250.000 kr.
  • Virksomheder som tages i at snyde med kompensationen ikke vil modtage kompensation for revisorudgiften, ligesom at deres ret til kompensation helt generelt falder bort.

Det gælder allerede, at virksomhederne der har fået udbetalt mindre end 25.000 kr. ikke vil blive anmodet om en revisorerklæring.

Baggrund om efterkontrollen

  • Cirka 5 pct. af de selvstændige, der fik kompensation mellem marts og juni sidste år, vil blive udtaget til efterkontrol og dermed skal have en revisor med ind over.
  • Virksomhederne er udtaget efter parametre og risiko og væsentlighed, fx styrelsens risikoscoringsmodel og beløbsstørrelse, og vil gælde lønkompensationsordningen og ordningen for selvstændige mv.

Kommentarer