Debat og politik

Ledigheden falder og falder i Randers

Ledigheden i Randers var i juli på 3,6 procent af arbejdsstyrken mod 3,9 procent i juli 2017. Foto: Arkivfoto.

Der bliver færre og færre ledige i Randers. På blot en måned er 101 personer trådt ud af ledighed. Dermed ligger Randers væsentligt bedre i antallet af faktiske ledige end resten af Østjylland. Det viser Randers Kommunes nyeste statistik over antallet af fuldtidsledige, som netop er udkommet.

Ledigheden i Randers var i juli nede på 3,6 procent af arbejdsstyrken (målt i faktiske ledige) mod 3,9 procent i juli 2017.

– Det går rigtig godt i Randers, og jeg er virkelig glad for, at flere og flere finder arbejde og, at vi i Randers Kommune nu ligger med en så lav ledighed, at vi er under Østjylland og på niveau med landsplan, siger borgmester Torben Hansen.

– Vores beskæftigelsesudvalg har netop fokus på at finde de rette ledige til de brancher, som mangler arbejdskraft og på løbende at styrke samarbejdet mellem lokale virksomheder og Jobcenter Randers Erhverv. Det er klogt og rettidig omhu, ligesom det er vigtigt, at virksomheder skaber lærepladser, så det også fremover er muligt at ansætte dygtige folk i Randers. Det er store indsatser og ros til vores medarbejdere på Jobcenteret for en flot indsats, siger Torben Hansen.

Beskæftigelsen i Randers har historisk været mere konjunkturfølsom end landet som helhed. Det skyldes en erhvervssammensætning, hvor der var en stor følsomhed overfor konjunkturer på lands-og europæisk plan.

– Man kan sige, at gik det godt i resten af Europa og landet, så buldrede Randers derudad, og gik det dårligt ja så gik det virkelig dårligt i Randers. Nu tyder meget på, at vores erhvervssammensætning betyder, at vi er mindre konjunkturfølsomme og dermed mere robuste. Samtidig oplever vi en god og solid fremgang,” siger Torben Hansen.

Ifølge statistikken er den sæsonkorrigerede arbejdsløshedsprocent på 4 i Randers Kommune, mens den er 3,9 procent i Østjylland og i landet som helhed. Men ser man på den faktiske og korrigerede ledighedsprocent er den på 3,6 af arbejdsstyrken. Det svarer til 1.658 fuldtidsledige i Randers Kommune. I juni 2018 var dette tal på 1.759 personer.

Kommentarer