Helsted

En eftermiddag med Mogens Baun

I 1979 blev Mogens Baun ansat i Kriminalforsorgen. Netop på den tid blev der udarbejdet et nyt værdigrundlag for Kriminalforsorgens arbejde. Et af kodeordene dengang var ”normalisering”. Klienterne skulle behandles og mødes med normalitet.

Men hvem er det, der definerer, hvad der er normalt? Og kan man overhovedet definere normalitet i alle livets forhold? Er de kriminelles handlemåde udsprunget af anormalitet – eller måske normalitet? Er Kriminalforsorgen, domstolen, politiets og andre offentlige myndigheders handle- og tænkemåde det officielle Danmarks normalitetsbegreb?

Mogens Baun vil denne eftermiddag søge at diskutere dette ud fra sine oplevelser gennem 35 års arbejde i Kriminalforsorgen.

Prisen er 50,- kroner som også inkluderer kaffe og kage.

Arrangementet finder sted tirsdag d. 7. marts klokken 14.30 i Enghøj Sognegård.

Kommentarer