Harridslev

Korshøj Idrætscenter er godt på vej. Fredag blev første spadestik taget

Louise Høeg og Allan Dankvardt Nielsen tog fredag middag sammen det første spadestik til Korshøj Idrætscenter - under klapsalver fra de mange fremmødte borgere. Foto: Randers Kommune.

Idrætslivet i Harridslev og omegn bliver styrket. I dag – fredag den 24. marts – blev spaden sat i jorden ved Korshøjshallen. Den nuværende hal skal udvides. Derudover går arbejdet med de nye udendørsaktiviteter fremad. Til sammen danner begge projekter grundlaget for Korshøj Idrætscenter, der forventeligt vil stå klar til august.

Et ønske og et behov for en modernisering af Korshøjhallen i Harridslev grundlagde for næsten 17 år siden det første arbejde hen mod etableringen af Korshøj Idrætscenter. Fredag var derfor en stor festdag, da der blev taget det første spadestik til en udvidelse af den nuværende hal.

Det bliver i første omgang til 286 kvadratmeter med nyt indgangsparti, nye omklædningsrum samt vaske- og klubrum til idrætsforeningen Smiff09.

Ildsjæle fra en lokal styregruppe og idrætsforeningen har med stort engagement og arbejdsomhed indsamlet 4 millioner kroner fra virksomheder, puljer, fonde og private givere til halprojektet. Indsamlingen har forgået i lokalområdet omkring byerne Mejlby, Linde, Støvring, Mellerup, Albæk Østrup og Harridslev. Derudover har Randers Byråd bevilliget 1,3 millioner kroner til formålet.

– Det er imponerede at se hvilket arbejde, der er gjort lokalt for at få Korshøj Idrætscenter til at blive til en realitet. Uden dette engagement var idræts- og fritidsmulighederne i Harridslev og omegn ikke blevet udviklet i det omfang, som det nu sker, siger formanden for kommunens Sundheds-, Idræts og Kulturudvalg, Louise Høeg (V), der var med til at tage det første spadestik.

“Det er imponerede at se hvilket arbejde, der er gjort lokalt for at få Korshøj Idrætscenter til at blive til en realitet”, sagde Louise Høeg (V) blandt andet i sin tale. Foto: Randers Kommune

Nye boldbaner og udendørs faciliteter

Korshøj Idrætscenter består også af en række nye idræts- og fritidsmuligheder på arealerne uden for hallen på et mere end syv hektar stort område. Til august står også fire nye fodboldbaner og baner til petanque, panna, håndbold, beachvolley og krolf klar til brug. Der kommer også en motions- og bevægelsesplads til byens børn og voksne, ridestier, og plads til de lokale FDF-spejdere i området. Et projekt til 7 millioner kroner som Randers Byråd har bevilliget.

– Det er vigtigt for os i både udvalget og byrådet, at udviklingen af idræts- og fritidslivet også sker uden for Randers By. Der skal være tidssvarende og attraktive faciliteter, sådan at både børn og voksne kan få glæde af idræt, motion og bevægelse, understreger Louise Høeg.

Skole, idræt og fritid bliver styrket

Tanken bag etableringen af Korshøj Idrætscenter er at styrke det lokale idrætsliv i området omkring Harridslev og omegn. De to projekter, der danner rammen om det nye idrætscenter, skal ligeledes være med til at styrke den lokale skole og elevernes muligheder for idræt og bevægelse.

Derudover kommer de nye faciliteter til at afløse det nedslidte klubhus i Albæk.

– Vi har fra styregruppen lige fra starten af haft den tanke, at der i Harridslev skal være et samspil mellem den renoverede hal og de omkringliggende arealer. Samtidig har det også i hele processen været vigtigt for os at skabe et projekt, der kan styrke hele lokalsamfundet og ikke mindst vores skole, sagde Allan Dankvardt Nielsen, der er medlem af styregruppen og formand for Korshøjshallen.

Etableringen af Korshøj Idrætscenter får set i netop det lys også to kommende byggeetaper efter åbningen i august. Styregruppen har nemlig ambitioner om, at der også skal laves en multihal på stedet. Der er ligeledes planer om at omdanne det nuværende cafeteria til en café, der også skal bruges af skolen om dagen og til lektiecafé efter skoletid.

“Det har i hele processen været vigtigt for os at skabe et projekt, der kan styrke hele lokalsamfundet og ikke mindst vores skole”, sagde Allan Dankvardt Nielsen. Foto: Randers Kommune

En styrkelse af områdets idrætsforening

For idrætsforeningen Smiff09 bliver det nye idrætscenter uden tvivl en styrke. I dag har Smiff09 omkring 1.000 medlemmer på tværs af klubbens afdelinger. I fremtiden forventes de, at de enkelte idrætsgrene og dermed afdelinger vil få mere med hinanden af gøre. Ligesom der bliver grundlagt et nyt potentiale for vækst i mellemstallet.

– Korshøj Idrætscenter bliver med sin indretning og sin bredde et sted, hvor medlemmerne kan inspirere hinanden. De enkelte sportsgrene vil få større synlighed, og der vil være en langt række synergier på tværs i klubben og lokalsamfundet.  Og især vil fodboldafdelingen kunne tiltrække nye medlemmer med moderne omklædningsrum og nye baner, siger Jesper Lund Sørensen, der er fodboldtræner og børneudviklingstræner i SMIFF09 Fodbold.

Vejen til det kommende Korshøj Idrætscenter har været lang og tumultarisk – og har undervejs blandt andet ført til demonstrationer på grund af mange politiske benspænd. Arkivfoto: Randers Netavis

Kommentarer