Albæk

Plan for længe ventet områdefornyelse i Albæk er på plads

Visualisering af Klyngehuset Kronjylland, der bliver en del af områdefornyelsen i Albæk.

Randers Byråd har på et møde den 14. juni 2021 godkendt programmet for en områdefornyelse i Albæk. Projekterne er skabt i samarbejde med borgerne i området og omfatter etablering af et nyt torv, en forskønnet og mere trafiksikker Nedre Vej og et nyt klyngehus, der kommer til at fungere som et åbnet og mangfoldigt mødested.

Der bliver masser af byggeaktivitet i Albæk i den kommende tid. På mødet den 14. juni 2021 har Randers Byråd nemlig godkendt et program for områdefornyelse i den østjyske landsby, der ligger tæt ved Randers Fjord.

Områdefornyelsen skal bidrage til at styrke det sociale netværk og synliggøre de kvaliteter, der kan understøtte byens udvikling i fremtiden. Albæk har nemlig meget at byde på både i forhold til kultur, historie, nærhed til vand og natur samt et aktivt og engageret lokalsamfund. Og det er lige præcis disse kvaliteter, som områdefornyelsen tager afsæt i.

Samarbejde om projekterne

I alt vil der blive gennemført tre delprojekter, der er skabt i samarbejde med borgerne i Albæk, Landsbyklyngen Kronjylland og andre aktører.

Det drejer sig om en forskønnet bymidte, hvor der blandt andet vil blive anlagt et nyt torv. Derudover bliver Nedre Vej bygget om, så den i højere grad fremhæver byens kulturarv og binder området sammen samtidig med, at vejen bliver mere trafiksikker. Og endelig vil der blive etableret et nyt klyngehus. Her er visionen at skabe et naturligt samlingspunkt med gode rammer for socialt samvær og aktiviteter for byens borgere og for besøgende fra andre byer, institutioner, motionister og turister. Tanken er også, at klyngehuset bliver en formidlingsplatform for oplevelser i naturparken.

Kraftcenter Korshøj har banet vejen

Områdefornyelsen i Albæk har været undervejs siden 2017, men har ventet på en afklaring på etableringen af Kraftcenter Korshøj. Her er tanken at samle idrætten i den nærliggende by Harridslev, herunder fodboldafdelingen i Albæk. Forskellige bump på vejen undervejs har dog gentagende gange udskudt projektet, men i efteråret faldt det hele på plads. Det banende vejen for støtte fra den filantropiske forening Realdania og Lokale og Anlægsfonden til at etablere klyngehuset og for, at områdefornyelsen nu kan gennemføres.

Projekterne har et samlet budget på knap 14 millioner kroner, heraf støtter Realdania og Lokale og Anlægsfonden byggeriet af klyngehuset med 4,5 millioner kroner, Randers Kommunes andel er på godt 2,5 millioner kroner, som kommer fra puljen til byfornyelse, mens resten er finansieret af statslige midler.

Planlægning og projektering af projekterne kan nu gå i gang, og ifølge tidsplanen kan selve anlægsarbejdet gå i gang fra slutningen af 2022. Det hele ventes at stå færdigt i begyndelsen af 2025.

Kommentarer