Hald

Vinderne af Årets Initiativ og Årets Ildsjæl fik overrakt priser

Se billedserie Årets landdistriktskonference i Øster Bjerregrav lørdag 10. april blev afholdt digitalt i. Men i går tirsdag tog medlemmer af landdistriktsudvalget ud for at overrække priserne til vinderne. Her er de i Hald, som vandt Årets Initiativ fro projektet 'Handlekraft i Hald'. Prisen blev modtaget af formand og næstformand for Hald Lokalråd, Svend Erik Kjær Nielsen (midten th) og Jens Vestergaard. Prisen blev overrakt af formand for udvalget, Lars Søgaard (th) og Nick Zimmermann (tv). Foto: Jan Szwed

Årets landdistriktskonference i Randers Kommune, som løb af stabelen lørdag, måtte i år  på grund af coronarestriktioner afholdes digitalt. Alligevel var der mange deltagere, som fik spændende indlæg om bosætning. Og så blev der uddelt priser. Hald vandt prisen for ‘Årets Initiativ’, mens formand for Langkastrup forsamlingshus, Torben Bøgh Nielsen, blev kåret som Årets Ildsjæl. Tirsdag tog medlemmer af Landdistriktsudvalget ud til vinderne for at overrække priserne fysisk.

Sidste år nåede man lige akkurat at afholde landdistriktskonferencen, inden landet blev lukket ned på grund af corona.

I år var situationen en anden, så landdistriktskonferencen 2021 i Randers Kommune, som løb af stabelen i lørdags 10. april, blev transmitteret via Teams fra det helt nye E-sport-lokale ved Bjerregravhallen i Øster Bjerregrav.

I løbet af det forgangne år har de fleste vænnet sig til den digitale mødeform, og derfor var der også god tilslutning til konferencen, der havde bosætning som tema.

Der var indlæg fra en borgergruppe i Gjerrild på Djursland, som arbejder med strategisk og bæredygtig landsbyudvikling.

Esben Frost fra Dannemand Frost Arkitekter, der har specialiseret sig i at skabe nyt liv i gamle bygninger med fællesskab som et centralt omdrejningspunkt, havde et indlæg, der falder godt ind i kommunens fokus på bofællesskaber.

Slutteligt var der et indlæg fra Randers Kommunes egen chef for Kommunikation, Karen Balling, der fortalte om, hvordan landsbyerne kan bruge de sociale medier i et bosætningsøjemed.

Efter de forskellige indlæg var det tid til konferencens højdepunkt: Uddeling af priser.

Årets Initiativ

Prisen for ‘Årets Initiativ’ gik til Hald for projektet ‘Handlekraft i Hald’.

I 2020 afsluttede Hald Lokalråd et stort tre-årigt projekt, ‘Handlekraft i Hald’. Et projekt som Lokalrådet selvstændigt har styret, med assistance og finansiering fra Trafik-, Bygge,- og Boligstyrelsen (TBST), Randers kommune samt en række fonde.

Og det er der kommet store resultater ud af.

I projektet indgik blandt andet aktivitetspladsen, som åbnede sidste år. En plads med svævebane, gynger, madpakkehus, fitnessbaner, discgolfbane, tarzanbane med videre, der er flittigt besøgt af såvel borgere fra byen, som borgere fra hele kommunen, samt udefrakommende turister.

Den store flotte aktivitetsplads ved Hald er et af fyrtårnene i projekt ‘Handlekraft i Hald’. Selvom den ikke er officielt indviet endnu, så blev den officielt taget i brug i slutningen af juli sidste år. Arkivfoto: Finn Chr. Larsen

Hald har også fået opsat byporte, der i forlængelse af fugleparaden bærer fuglen som symbol.

Fugleparaden er et projekt, hvor lokale kunstnere, har dekoreret glasfiberfugle, som pryder byen i sommermånederne.

Man har også fået restaureret flagstangsarealet midt i byen, så det nu fremtræder smukt med et stort biodiversitetsbed, og der er plantet træer omkring afvandingssøen. Her er også indkøbt bænke til området, som er blevet et populært samlingssted for byens borgere.

Derudover har byen fået lagt nyt tag på forsamlingshuset. Kirketårnet er restaureret og indrettet som udkigstårn, så der nu er vid udsigt fra Randers Kommunes højest beliggende landsby.

Den gamle grusgrav, som tidligere var hjemsted for Nørhald Egnsteater, har fået shelters, som bruges af vandrere, cyklister og spejdere. Samtidig er det blevet et yndet samlingssted for byens borgere.

“‘Handlekraft i Hald’ blev valgt som ‘Årets Initiativ på grund af den store betydning projektet og i særdeleshed Aktivitetspladsen har haft for byen for ikke at nævne den tiltrækning den har for folk udefra. Sådanne indsatser er med til at vise hvordan et lokalområde kan tiltrække folk udefra, og hvordan en landsby gør sig selv positivt bemærket i et større perspektiv. Det er meget inspirerende. Borgerne bag projektet har leveret en kæmpe indsats, som udvalget meget gerne vil anerkende med denne pris”, lød det blandt andet fra formand for landdistriktsudvalget, Lars Søgaard.

Formand for Lokalrådet i Hald, Svend Erik Kjær Nielsen, er også glad og stolt over prisen.

– Vi er meget begejstrede for det store skulderklap og den anerkendelse af vores lokale indsats, prisen er udtryk for, siger han.

– Vi ville selvfølgeligt gerne kunne fejre det sammen med borgerne i byen og oplandet. Vi savner også at kunne holde en ordentlig indvielse af blandt andet Aktivitetspladsen, som vi er så stolte af, men det må vi have til gode, lyder det fra formanden.

De 25.000 kroner, der følger med hæderen er derfor ikke øremærket til noget specielt.

– Vi har fået rigtigt mange penge tilskud til blandt andet Aktivitetsparken, og det er dejligt. Men det er samtidig et område, der kræver meget vedligehold, så vi vil foreløbigt bruge pengene på at polstre os som forening, så vi er rustede til den nærmeste fremtid, siger han.

Ud over ‘Handlekraft i Hald’ var Kronjyllands Tech Mekka i Øster Bjerregrav nomineret til prisen,

Årets Ildsjæl

Prisen ‘Årets Ildsjæl’ gik til Torben Bøgh Nielsen fra Langkastrup. Han er formand for landsbyens forsamlingshus og samtidig en person, der både lægger et stort engagement lokalt, men som også kæmper for forsamlingshusene kommunalt.

Til Landdistriktskonferencen sagde Lars Søgaard blandt andet om prisvinderen:

“Torben er indbegrebet af en ildsjæl. Han er personificeringen af Langkastrup forsamlingshus, og hans engagement er enestående og markant. Han har desuden talt forsamlingshusenes sag generelt i Randers Kommune. Han er generelt en markant ildsjæl, som udvalget med denne pris vil vise sin taknemmelighed”.

Torben Bøgh Nielsen fra Langkastrup (i midten) vandt prisen som Årets Ildsjæl. Han fik også besøg af landdistriktsudvalget tirsdag, hvor formand Lars Søgaard (V) og medlem af udvalget, Anker bøje (S), der kommer fra området, fysisk kunne overrækker prisen og ønske tillykke. Foto: Jan Szwed

Andre nominerede

Ud over Torben Bøgh Nielsen var følgende nominerede til prisen for Årets Ildsjæl:

  • Frede Mortensen , Fårup
  • Ghita Tougaard og Bruno Svendsen, Ålum
  • Knud Pedersen, Landsbyklyngen Kronjylland
  • Preben Nielsen, Langå, og Kim Møller, Udbyhøj.

Prisuddeling tirsdag

Da årets landdistriktskonference i Øster Bjerregrav lørdag 10. april blev afholdt digitalt i, var det ikke muligt at overrække priser til vinderne.

Det blev der rådet bod på i går tirsdag 13. april, hvor medlemmer af landdistriktsudvalget tog ud for at overrække priserne til vinderne.

Først gik turen til Hald, hvor formand for landdistriktsudvalget, Lars Søgaard (V) og medlem af udvalget, Nick Zimmermann (DF), der selv bor i byen mødtes med henholdsvis formand og næstformand for Hald Lokalråd, Svend Erik Kjær Nielsen og Jens Vestergaard. De fik overrakt gavechecken på 25.000 kroner, en kurv og lykønskninger.

Herefter tog udvalgsformanden til Langkastrup, hvor han sammen med politikerkollegaen, Anker Bøje (S), der også sidder i udvalget og kommer fra lokalområdet  kunne overrække prisen for Årets Ildsjæl til formand for Langkastrup forsamlingshus Torben Bøgh Nielsen.

Han modtog ligeledes en fin kurv og en gavecheck på 10.000 kroner samt et stort tillykke fra lokalpolitikerne.

Årets Ildsjælpris gik til Torben Bøgh Nielsen blandt andet for hans store indsats for at holde byens forsamlingshus i god stand. Det er blandt andet den fine scene et godt eksempel på. Foto: Jan Szwed

Kommentarer