Debat og politik

…. Vi skal videre endnu

Debatindlæg af læser Morten Sørensen

En stor tak skal lyde til Alternativet her i byen, som med et ikke-målbart valgresultat føler sig kaldet til at erklære, at en fjerdedel af kommunens befolkning bør udelukkes fra den demokratiske proces, så “vi kan komme videre”. Jeg er for relativt nyligt flyttet tilbage byen efter 25 år i København og udlandet og fik et chok over den planlagte motorvej gennem byen – det er ikke meningen med en ringvej, at den skal gå tværs igennem byen, men rundt om den; det ligger i konceptet. Jeg stemte derfor for at få genoptaget diskussionen for forhåbentligt at lande på en løsning, der ikke som Klimabroen direkte ødelægger mere end den løser.

Jeg er selv fra Stevnstrup, en landsby vest for Randers. Jeg gad godt vide, om borgerne i Stevnstrup er for eller imod “Klimabroen”, hvis de ikke skal tage stilling til andre spørgsmål – for i Stevnstrup er lokalpolitik noget der vedrører…Stevnstrup. Hvad synes de mon, hvis de skal tage stilling til, at Stevnstrups bid af regningen til omfartsvejen gennem flere af Randers´ boligkvarterer lander på over 13 mio kroner. 13 millioner, der skal sendes fra landsbyen ind til Randers, så regningen for den planlagte luft- og støjforureningskilde i byen kan blive betalt. Eller sagt fra en anden vinkel: Har man lyst til at betale 5600 kroner pr familiemedlem for noget, der forringer livet og tilværelsen for en masse af sine medborgere? Jeg har ikke.

Som tidligere beskrevet er der bedre løsninger på bordet. Og byen fortjener, efter min mening, bedre end kortsigtede lappeløsninger, der forringer tilværelsen for så mange mennesker i de berørte kvarterer – og disse borgere fortjener at blive taget seriøst i stedet for at blive talt ned til, og i sidste ende endda helt ekskluderet, af folk som denne Alternativist i dagens debat.

Lad os få en ordentlig debat om en løsning alle er glade for, eller, som et minimumskrav, i det mindste kan leve med. Der er for mange, det her går ud over.

Og så meget gerne en lokal folkeafstemning – hvis byrådets flertal ellers tør.

Kommentarer