Hvidsten

Vi skal være vrede, men ikke gå i panik

Se billedserie

På Venstres grundlovsmøde i Hvidsten Kro’s haveanlæg sang tilhørerne »Se, det summer af sol over engen.«

Da årets hovedtaler finansminister Kristian Jensen gik på talerstolen var det lige før, at »Se, det summer af regnbyger over engen.« Det forblev tørt, men kort efter grundlovsmødets afslutning begyndte det at regne. Alle sangene blev akkompagneret af Martin Jensen.

Ikke overraskende benyttede Kristian Jensen lejligheden til at tage dyb og stærk afstand fra terror, som desværre var blevet aktualiseret af den seneste terrorhandling i London.

– I den situation er det tilladt at være vred, føle sorg og angst. Men jeg forstår ikke de politikere, som opfordrer os til at dæmpe vores vrede, og slukke fjernsynet. Ikke tale om! Vi skal afgjort lade os berøre, og ikke bare lade som ingenting, understregede Kristian Jensen.

Venstres næstformand advarede mod desperate handlinger mod tilfældige muslimer. I stedet skal der sættes målrettet ind mod de terrornetværk, som står bag.

– Vi skal dræne den så, som terroristerne svømmer rundt i, sagde Kristian Jensen.

Han citerede også fra en britisk plakat fra starten af Anden Verdenskrig, som lyder: »Keep calm – and carry on« (forhold jer roligt og fortsæt).

Han citerede ligeledes den berømte premierminister Winston Churchill, som nogle år senere midt under »Battle of Britain« i 1941 sagde: »Stand firm – and carry on« (stå fast og fortsæt).

– Ja, vi skal være vrede, men vi skal ikke lade os gribe af panik pointerede Kristian Jensen.

Finansministeren kom naturligt nok ind på regeringens 2015-plan, som ifølge Kristian Jensen vil øge velstanden og tilrettelægge alderdommen bedre.

– Økonomisk set står Danmark stærkt, fordi vi har satset på den liberale kapitalistiske samfundsmodel.

Siden 1982 har vi haft en god og ansvarlig tradition for at gennemføre reformer, der sænker beskatningen, som øger gevinsten ved at arbejde, og som stiller krav om at deltage på arbejdsmarkedet bedyrede finansministeren og fortsatte:

– Alene siden finanskrisen har skiftende regeringen gennemført reformer, som vil øge beskæftigelsen med mere end 125.000 personer frem mod 2025. Det skyldes navnlig bidragene fra dagpengereformen, skattereformerne i 2009 og 2012 samt tilbagetrækningsreformen.

Finansministeren betonede, at Danmark har en økonomi, som de fleste andre lande misunder os, og fordi arbejdsløsheden er lav, og at den offentlige gæld er under kontrol.

Han citerede en gammel liberal økonom, som en gang har sagt: »Udbud skaber sin egen efterspørgsel.«

– Og det har vist sig at være fuldstændig korrekt. De sidste årtier har vi gang på gang gennemført reformer, som har øget arbejdsudbuddet. Hver gang har skeptikerne sagt, at det ville medføre arbejdsløshed. Det modsatte er tilfældet, erklærede ministeren.

– Og når efterlønsalderen er blevet hævet, fortsætter folk i altovervejende grad på arbejdsmarkedet. Vi har netop ikke oplevet en stigende ledighed blandt ældre, konstaterede Kristian Jensen.

– Jeg er stolt af at være dansk. Jeg er stolt af at kunne sige: »Herfra min verden går,«

og jeg er stolt af Danmarks bidrag til den vestlige verden. I dag fejrer vi Grundloven, som gør det muligt at planlægge langsigtet og udnytte vores frihed, påpegede han.

– Vi skal huske at påskønne begge dele, sluttede finansminister Kristian Jensen.

Omkring 200 mennesker deltog i det efterhånden traditionsrige grundlovsmøde.

Kommentarer