Randers By

Velkomstcenter Ukraine holder lukket i sommerferien

I juli måned 2022 holder Velkomstcenter Ukraine lukket for personligt fremmøde. I stedet kan man kontakte Ukraine Hotline med alle typer spørgsmål vedrørende indsatsen for ukrainske flygtninge i Randers Kommune.

Velkomstcenter Ukraine i Vestergade 34 holder sommerferielukket fra og med fredag d. 1. juli og åbner igen mandag d. 1. august 2022. Man kan i stedet kontakte Randers Kommunes Ukraine Hotline alle hverdage i juli måned fra kl. 10 til 15. Nummeret til hotlinen er +45 29 32 80 77. 

Hotlinen er bemandet af frontmedarbejdere fra Velkomstcentret, og man kan fortsat henvende sig på både dansk, engelsk og ukrainsk. Medarbejderne besvarer alle typer spørgsmål vedrørende indsatsen for ukrainske flygtninge i Randers Kommune, og man kan henvende sig både som ukrainer, frivillig, myndighedsperson og så videre. 

Det er også muligt at finde en masse relevant information på både dansk og ukrainsk på Randers Kommunes hjemmeside: randers.dk/ukraine

I midten af juni 2022 havde godt 28.000 ukrainere indgivet ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven i Danmark. Ud af disse er 410 på nuværende tidspunkt visiteret til Randers Kommune, og antallet forventes at runde cirka 500 i alt. 

Udlændingestyrelsen har en forventning om at have færdigbehandlet langt hovedparten af ansøgningerne om opholdstilladelse ved udgangen af juni, og Randers Kommune forventer derfor ikke at modtage et stort antal ukrainere i løbet af juli.

Kommentarer