Debat og politik

Er der tid og mandskab til de psykisk sårbare?

Velfærdslisten spørger ind til de psykisk sårbare i Randers Kommune

Velfærdslisten stiller spørgsmål til byrådet. Spørgsmålene besvares mandag 20. juni.

Den 27. oktober 2015 besluttede Socialtilsyn Midt at underlægge bostøttecentrene Infanterivej, Sjællandsgade og Nørrebrogade skærpet tilsyn. I den forbindelse kom tilsynet med fem påbud til Randers Kommune. Et af påbuddene var, at Randers Kommune skulle sikre, at borgerne modtog den hjælp, de var bevilget.

Den 23. maj 2016 besluttede Socialtilsyn Midt at ophæve det skærpede tilsyn. Alligevel mener Velfærdslisten, at der er grund til at løfte kvaliteten på de socialpsykiatriske bosteder.

– Der er bestemt sket positive fremskridt. Men den første tilsynsrapport viser, at de psykisk sårbare borgere på centrene i lang tid ikke fik den hjælp og støtte, de havde brug for. Derfor fortjener de, at vi nu sætter ind med al den hjælp og støtte, de har brug for, for at komme helt på fode igen. De pårørende peger især på, at der er for få medarbejdere i weekenden. Derfor har vi spurgt ind til det og bedt om at få beregnet, hvad flere medarbejdere i weekenden koster, siger Kasper Fuhr Christensen, byrådsmedlem og medlem af socialudvalget for Velfærdslisten i en netop udstendt pressemeddelelse.

Er telefonsnak ansigt-til-ansigt-tid?

Ud over antallet af medarbejdere i weekenden spørger Velfærdslisten blandt andet også, hvordan kommunen opgør den hjælp, borgerne er bevilget.

– Blandt de pårørende og de psykisk sårbare borgere har der været en del tvivl om, hvad det konkret betyder, når kommunen for eksempel har besluttet, at en psykisk sårbar har ret til fem timers hjælp om ugen. Betyder det ansigt-til-ansigt-tid – og hvordan skal man så forstå det?

– Forvaltningen svarer, at en borger, der får fem timers hjælp om ugen, har ret til 5 timers ansigt-til-ansigt-tid med sin bostøtte. Man medregner ikke fællesaktiviteter som for eksempel fællesspisning, men til gengæld kan kommunen godt yde støtten, mens man er sammen med andre, for eksempel i fællesrummene. Kommunen svarer også, at en del af de fem timers ansigt-til-ansigt-tid kan bestå i en telefonsamtale. Det overrasker mig ærlig talt. Siden hvornår er en telefonsamtale blevet til ansigt-til-ansigt-tid? I Velfærdslisten mener vi ikke, at telefonsamtaler bør tælle med i borgerens ansigt-til-ansigt-tid, medmindre hun selv ønsker det.

Byrådet forholder sig til Velfærdslisten spørgsmål og forvaltningens svar på byrådsmødet mandag den 20. juni.

 

Kommentarer