Debat og politik

Vedtagelse af børne og ungepolitikken i Randers

TV: Lise-Lotte Leervad Larsen og TH Anne Hjortshøj, begge (S).

Debatindæg af Lise-Lotte Leervad Larsen og Anne Hjortshøj medlemmer af Randers Kommunes byråd for Socialdemokratiet og medlem af Børn og familieudvalget.

I Socialdemokratiet synes vi, at det er en god politik med store ambitioner for vores børn og unge, der er blevet udarbejdet. Og det er nogle rigtig gode fokusområder, som er relevante.

I politikken lægges der vægt på, at alle børn skal kunne lidt mere end deres forældre, der skal være tydeligt fokus på en tidlig indsats med livslang effekt, og Randers kommune skal være en attraktiv kommune at være barn i.

Og med afsæt i de mål, har vi i børn og familieudvalget valgt tre overordnet temaer for politikken, som er en tidlig forbyggende indsats, fordi det er afgørende, at forældre og de fagprofessionelle omkring børnene er opmærksomme på tegn og mistrivsel hos børnene, så den rette indsats kan iværksættes med det samme.

Det andet tema er, at sikre sammenhænge – vi skal blive ved med at tænke på tværs. De fagprofessionelle der arbejder med børn og unge har en vigtig opgave i, at sikre sammenhænge, samt gode og trygge overgange for børn, unge og deres familier, både indenfor det almene område, og i det tilfælde, hvor der er behov for en særlig indsats.

Det tredje tema i politikken er forældredeltagelse – forældre understøtter, at børn og unge deltager og udfolder sig i fællesskaber. Derudover er det vigtigt, at der er et højt og godt informationsniveau mellem hjem og dagtilbud eller skole. Det er en opgave for både medarbejdere og ledere, men også for forældrene.

Vi er godt tilfredse med, at den blev vedtaget på byrådsmødet den 29. april.

Kommentarer