Assentoft

Nu ved 10.000 alt om affald og genbrug i Randers

Vi er mere tilbøjelige til at gøre noget, når vi forstår, hvorfor vi gør det. Viden om hvad der sker med vores affald, er derfor en vigtig del af affaldsindsamlingen og sorteringen i Randers Kommune. For de mange besøgende i Affaldsskolen giver det nemlig god mening, at det, de selv har sorteret derhjemme, bliver udnyttet og genanvendt – og i mange tilfælde endda giver en indtægt i stedet for en udgift.

– Affaldsskolen er medvirkende til, at vi opfylder FN’s verdensmål om, at inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling. Og i Randers Kommune er der et ønske om, at bæredygtighed skal være grundlag for alt det, vi gør, forklarer Jørgen Niemann, sektionsleder for Affaldskontoret i Randers Kommune.

– De første besøgende på Affaldsskolen havde vi i august 2011, og vi kan mærke, at vi bliver mere og mere efterspurgte, for vi har haft mange flere undervisningsforløb de seneste år. Så rygtet om værdien af et besøg spreder sig heldigvis i institutions- og skole regi, afslutter han.

Randers Kommune er en science-kommune

Science-kommuner bygger på idéen om, at børn og unges interesse for naturfag og teknik kan styrkes, hvis alle gode kræfter inden for kommunegrænsen spiller sammen. Uddannelse for bæredygtig udvikling er en naturlig videreførelse af arbejdet som science-kommune. Derfor har Børn og Skole og Udvikling, Miljø og Teknik forvaltningen i et par år samarbejdet i projektet Grøn Generation. Projektets mål har været at samle og synliggøre de politiske mål om bæredygtighed og vise alt det, vi allerede gør eller har mulighed for at gøre for at fremme uddannelse i bæredygtig udvikling.

Besøgende nr. 10.000 fik kage

Affaldsskolen har nu været med til at uddanne 10.000 besøgende. Det var to 2.-klasser fra Søndermarksskolen, der var så heldige at være med til at nå 10.000-mærket. Dagen skulle nemlig fejres, og det blev den med kage og saftevand til alle, inden børnene skulle ud og se, hvad der sker med det affald, som de og deres familier sorterer.

Kommentarer