Debat og politik

Udvidelse af E45 bydende nødvendig

Debatindlæg fra tre borgmestre i Østjylland

Den daglige trængsel på motorvejen E45 mellem Vejle og Randers er så markant, at en ny hærvejsmotorvej ikke vil kunne afhjælpe. Alle prognoser viser endda, at trafikken vil fortsætte med at stige betydeligt på E45 i de kommende år uanset en hærvejsmotorvej.

Allerede nu er den østjyske motorvej en af de mest trafikerede motorveje i Danmark. Alene i perioden fra 2005 til 2015 er trafikken steget med helt op til 37 pct. på strækninger mellem Vejle og Randers. Det betyder konkret, at trafikanter ofte møder store køer, og i myldretiden bliver rejsetiden forøget med mellem 20 og 60 pct. på flere strækninger på E45.

Dermed er det allerede blevet meget udfordrende at nå frem til sit arbejde inden for acceptabel rejsetid, hvis man bor i oplandet til de større byer i Syd- og Østjylland. Det viser en ny analyse fra Business Region Aarhus og Region Syddanmark om trængselsbilleder i og omkring de 12 største byer i området.

Firmaer i klemme

Faktisk er trængslen blevet så voldsom, at virksomhederne mister mulighed for at rekruttere arbejdskraft, fordi pendlertiden stiger til mere end den time, de fleste oplever som maksimal pendlertid hver vej.

Det koster på dansk konkurrenceevne. F.eks. kan dem, der bor i Randers, nå 60.000 færre arbejdspladser, ikke mindst fordi trængsel afskærer dem fra at nå job i Horsens-Vejle–området inden for en time. I Aarhus kan 55.000 færre arbejdstagere nå frem til centrum af byen, hvis de kører i trængselsperioden kl. 7.30 om morgenen sammenlignet med kl. 19.30, hvor der ikke er trængsel. Trængsel får også konsekvenser for dem, der bor i byerne.

En udvidelse af E45 fra to til tre spor er derfor nødvendig.

Trafikken på den østjyske motorvej skyldes fortrinsvis folk, som skal på arbejde i Østjylland, og virksomheder, som skal transportere produkter til og fra virksomhederne omkring motorvejen. Trafikken på E45 er dermed et godt tegn på den økonomiske udvikling i vores samfund, og en forbedring af vilkårene på motorvejen er en forudsætning for en fortsat vækst og udvikling i Østjylland.

Mange virksomheder er derfor allerede i dag nødt til at sende deres transport tidligere afsted for at undgå den store trængsel og må derfor bruge flere timer for at få varerne frem. E45 er generelt en af de motorveje med flest lastbiler. Der kører således i gennemsnit dagligt 8.000 lastbiler på E45. Det svarer til 15-20 pct. af den samlede trafik på motorvejen.

Tre spor i hver retning

Den stigende trængsel får også pendlere og virksomheder til i stedet at bruge de små hovedveje, som ikke er bygget til den daglige tunge trafik. Umiddelbart skulle man derfor tro, at hærvejsmotorvejen vil kunne afhjælpe, men desværre ikke.

Det vil sandsynligvis tage mange år, før motorvejen er færdig, og i mellemtiden vil trafikken på E45 fortsætte med at sige. Og derudover skal man huske, at størstedelen af trafikken faktisk kommer fra pendlere mellem byerne og fra transporter til og fra virksomhederne omkring E45.

Det er derfor godt, at Folketinget allerede har vedtaget en udvidelse af E45 mellem Aarhus og Skanderborg, og at regeringen har et mål om at øge fremkommeligheden på de øvrige strækninger i sit regeringsgrundlag. Der er brug for en udvidelse af motorvejen fra Vejle til Randers, så der kommer tre spor på hele strækningen

Debatindlægget er forfattet af: Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune – Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune – Claus Wistoft, borgmester i Syddjurs Kommune samt Business Region Aarhus’ formandskab

Kommentarer