Livsstil og forbrug

Trods coronakrise vil mode- og tekstilbranchen øge bæredygtigt fokus

For første gang nogensinde er bæredygtighedsindsatsen i den danske mode- og tekstilbranche blevet kortlagt. Undersøgelsen viser, at branchens bæredygtighedsarbejde ikke er blevet standset af COVID-19, men at der fortsat er behov for at øge indsatsen.

Coronapandemien har ikke sat en stopper for den danske mode- og tekstilbranches bæredygtighedsarbejde, men der er fortsat et markant forbedringspotentiale, hvis den bæredygtige omstilling skal blive en realitet. Det viser en ny rapport, ”Bæredygtighed i den danske mode- og tekstilbranche”, baseret på en større spørgeundersøgelse foretaget af CBS, Det Kongelige Akademi og brancheorganisationen Dansk Mode & Textil (DM&T) blandt sidstnævntes medlemmer.

Det er første gang, den danske mode- og tekstilbranche arbejde med bæredygtighed bliver kortlagt, og det er ikke tilfældigt, at undersøgelsen er foretaget under COVID-19-pandemiens rasen. Allerede på et tidligt tidspunkt blev mode- og tekstilbranchen ramt af coronakrisen, og flere virksomheder så dystert på fremtiden. Dermed var det oplagt at trykprøve de bæredygtige initiativer og ambitioner, branchen allerede havde sat i søen, forklarer Marie Busck, CSR- og bæredygtighedschef i DM&T:

”Vores undersøgelse viser, at branchens virksomheder satte flere igangsatte initiativer på pause for at fokusere på rendyrket krisestyring. Men ret hurtigt rettede virksomhederne igen fokus på det langsigtede bæredygtighedsarbejde, ligesom langt størstedelen af virksomhederne ser bæredygtighed og digitalisering som de vigtigste parametre for at genrejse branchen efter Covid-19. Det vidner om en stærk strategisk fundering, men understreger også, at vi skal understøtte den udvikling fra både branchens og samfundets side,” siger hun.

Mange af branchens topchefer har brugt coronakrisen som en lejlighed til at stoppe op og reflektere over måden, de har drevet deres virksomhed på hidtil. Det har gjort dem mere bevidste om den rolle de spiller i forhold til deres ansatte, kunder og leverandører men også i forhold til forbrugerne og miljø- og klimaforhold.

”Covid-19 har været med til at sætte fokus på branchens sårbarhed. Værdien af varelagrene forsvinder hurtigt, hvis man fokuserer på fast fashion, så for nogle virksomheder har det været en øjenåbner i forhold til at fokusere på mere langsigtet værditilvækst,” siger Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, professor på CBS.

Branchen er nødt til at gentænke forretningsmodeller

40 % af respondenterne svarer, at Covid-19 har fået dem til at øge deres fokus på bæredygtighed, og når vi ser på, hvem der dikterer kravene om et større fokus på bæredygtighed er det ejere/investorer, medarbejdere og kunder. Sidstnævnte skal ses som detailbutikker og webshops. Forbrugerne er derimod den gruppe, der spiller den mindste rolle i at stille krav.

De danske mode- og tekstilvirksomheder vurderer samtidig, at kunderne i detail- og e-handel samt forbrugerne er dem, der er mindst villige til at betale ekstra for de bæredygtige initiativer. Uanset om virksomhederne oplever, at deres initiativer belønnes på den korte bane, er branchen nødt til at fastholde og faktisk også udvide deres arbejde med bæredygtighed.

”Vores undersøgelse viser tydeligt, at virksomhederne prioriterer materialer, certificeringer og mærkningsordninger. Indsatserne er således tæt knyttet til produktet men med afsæt i en lineær forretningsmodel. Men branchen er nødt til i højere grad at tænke både brugernær designudvikling og cirkulære services og salgsmodeller ind for at forbrugerne vil honorere deres indsatser, for at de kan levere på bæredygtighed, og for at de i sidste ende kan overleve som virksomheder”, siger Else Skjold, lektor og Ph.d. på Det Kongelige Akademi.

DM&T anbefaler i den sammenhæng, at man styrker samarbejdet mellem branchen, forskningsmiljøet og de politiske aktører for at sikre den rette støtte og fremdrift. Derfor glæder man sig også over, at der er nedsat en taskforce, der skal styrke den bæredygtige omstilling af branchen.

”Den danske mode- og tekstilbranche har potentialet til at blive frontløber inden for denne dagsorden, særligt når vi tænker på vores stærke designtraditioner og historik med grøn omstilling. Det potentiale skal forløses i fællesskab og vil også sikre, at de danske virksomheder er på forkant med de mange lovgivningsmæssige initiativer inden for cirkularitet, ansvarlighed og bæredygtighed, der kommer fra EU. Derfor er det helt afgørende, at vi fastholder momentum,” siger Marie Busck.

DM&T peger på, at der allerede foreligger en række initiativer, der kan understøtte den bæredygtige omstilling, i klimapartnerskabets anbefalinger. Særligt etableringen af Partnerskab for Bæredygtigt Tøj og Tekstiler er en af de væsentligste anbefalinger i Klimapartnerskabet for handels tekstilspor.

Rapporten kan downloades på dmogt.dk

Fakta

  • Den danske mode- og tekstilbranche tegner sig for årlig omsætning på mere end 55 mia. kr.
  • Mere end 60 % af den stammer fra eksporten, og mode- og tekstiler er en af de største eksportvarer i Danmark.
  • Rapporten ’Bæredygtighed i den danske mode- og tekstilbranche’ er baseret på en større spørgeundersøgelse foretaget blandt DM&T’s 365 medlemsvirksomheder i efteråret 2020.
  • Undersøgelsen viser bl.a. at bæredygtige materialer, produktcertificeringer og bæredygtighedsstrategi er de tre vigtigste prioriteter for de danske mode- og tekstilvirksomheder.
  • 65 % af respondenterne har stort eller meget stort fokus på bæredygtighed, mens 40% indikerer, at COVID-19 har fået dem til at øge fokus på bæredygtighed.
  • Respondenterne peger på to forhold, der skal genrejse branchen og sikre virksomhederne kommercielt efter COVID-19: Bæredygtighed og digitalisering.

Kommentarer