Enslev

To borgmestre indviede naturområdet Kastbjerg Ådal

Se billedserie Borgmester-kollegerne Claus Omann Jensen fra Randers og Mogens Jespersen fra Mariager Fjord Kommune. Foto: Arne Erikslev.

Søndag eftermiddag havde omkring 300 borgere fra Randers og Mariager kommuner fundet vej til Kastbjerg Ådal, hvor de to borgmestre Claus Omann Jensen fra Randers og Mogens Jespersen fra Mariager Fjord var fælles om at klippe det røde bånd, og indvie de genetablerede 500 hektar store naturområde.

Det er kulminationen af 10 års arbejde der nu er tilendebragt og Naturstyrelsen kunne i dag søndag overdrage Kastbjerg Ådalsprojektet til Mariagerfjord- og Randers Kommuner.

Da indvielsen fandt sted på Mariagerfjordsiden, var den gæstende borgmester Claus Omann Jensen (V) den første taler, som lagde ud med at drille sin kollega borgmester Mogens Jespersen (V).

– I Randers har vi jo erfaring med broer helt fra Niels Ebbesen tiden, så hvis du ikke opfører dig ordentligt, så har vi midler, indledte Claus Omann Jensen og fortsatte:

– I dag kulminerer et 10-årigt langt samarbejde mellem Naturstyrelsen, Mariager Fjord Kommune og Randers Kommune. Sammen har vi arbejdet for en naturbevarelse af Kastbjerg Ådal, med tilbageførsel af åens originale snoninger, hvilket har resulteret i sikring af Danmarks længste rigkær her i Kastbjerg Ådal. Derved kan vi og de næste mange generationer nyde de sjældne gule Engblommer, de vilde orkideer og den lille insektædende Vibefedt med de smukke blå blomster.

Herefter lagde Claus Omann Jensen særlig vægt på det samarbejde, der også har været lokalt mellem lodsejerne i området.

– Der er blevet forhandlet og handlet. Små og store matrikler er blevet lagt sammen, for at et stort puslespil kunne gå op. Derudover er der søgt de nødvendige tilladelser og sørget for afgræsning og for slåning af ådalen. Der er skabt stier og broer, der er afmærket vandreruter, og til sidst men ikke mindst er der blevet opsat ubeskriveligt mange kilometer hegn. Kære lodsejere og repræsentanter fra Naturstyrelsen, uden jer stod vi ikke her i dag, takkede Claus Omann Jensen.

Herefter talte borgmester Mogens Jespersen fra Mariager Fjord og Skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen Himmerland.

Efter talerne blev der serveret smagsprøver på pølser af naturkød, kildevand og hvidvin, alt sammen produceret i lokalområdet.

Efter den officielle indvielse benyttede mange sig af tilbuddet om at gå nogle af de nye stiruter fra Bredkildebroen til Kærby Mølle og Ulvholmruten mellem Kærby Mølle og Lambækdal.

I Kastbjerg Ådal fortsætter iøvrigt de igangværende udgravninger, der kan afdække Skandinaviens hidtil ældste vej.

Kommentarer