Mejlby

Succes med virksomhedspraktik for specialelever

16-årige Søren Carlsen er for tiden i praktik hos Mejlby Autoværksted,

Som et forsøg går en 10. klasse på Korshøjskolen kun i skole tre dage om ugen. Resten af tiden bliver brugt på at være i praktik hos det lokale erhvervsliv. Projektet er tilrettelagt i fællesskab mellem skolen, UUR – Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers og virksomhederne.

De foreløbige resultater viser, at projektet er med til at give eleverne mere selvtillid, koncentration, og så giver praktikken bedre afklaring på valget af uddannelse efter folkeskolen.

Eleverne er i praktik på samme arbejdsplads i 12 uger af gangen. I løbet af skoleåret kan eleverne afprøve op til tre forskellige arbejdspladser.

– Tilbuddet bliver givet til 10 elever i en specialklasse, og projektet har vist os, at eleverne vokser og udvikler sig helt utroligt ved at gå i skole på den måde, fortæller Rikke Isak, der er pædagog på Korshøjskolen.

Specialklasserne på Korshøjskolen består typisk af elever fra forskellige årgange i 7.-10. klasse. Da der inden indeværende skoleår var klassedannelse, viste det sig, at der var elever til at danne en ren 10. klasse. Den lejlighed benyttede Korshøjskolen til sammen med UUR at afprøve en anden måde at gå i skole på.

– Imens elever fra specialklasserne ofte har svært ved det boglige, har de det typisk nemmere ved det praktiske. Samtidig er der tale om en gruppe elever, hvor der skal findes andre veje til en uddannelse end gymnasiale ungdomsuddannelser. Set i det lys er det oplagt med en praktikordning, som kan afdække elevernes talenter og spore dem ind på den rette uddannelse, forklarer UU-vejleder Morten Tværmose Andersen.

Søren vil være automekaniker

16-årige Søren Carlsen, der for tiden er i praktik hos Mejlby Autoværksted, har gennem sine praktikker erfaret sig, at han i hvert fald ikke vil stå i butik – som han har prøve tidligere. Til gengæld har han fået afdækket, at han skal uddannes til automekaniker.

– Det har stor betydning at være i praktik på den her måde, frem for kun den ene uges erhvervspraktik, man ellers kunne få. Her er der tid til at afprøve faget på en helt anden måde, fortæller han.

– Samtidig betyder mængden af normale skoledage, at jeg bedre kan holde fokus på skolen. Jeg bliver ikke så træt af det, tilføjer Søren med henvisning til, at han går tre dage i skole og er i praktik de resterende to hverdage om ugen.

Søren Carlsen begynder efter sommerferien på autolinjens grundforløb hos Tradium.

Jesper B. Klokker, der er medejer af Mejlby Autoværksted, har kun rosende ord til både Søren og praktikprojektet.

– Ved at Søren er her hen over 12 uger, lærer vi ham rigtig godt at kende. Langsomt giver vi ham flere opgaver og mere ansvar. Vi er rigtig glade for ham. Søren er blevet en del af virksomheden. I forhold til projektet, tænker jeg, at det er genialt, at eleverne får mulighed for at afprøve forskellige erhverv. Vi kunne se ideen i det med det samme, da vi blev spurgt om vi kunne have Søren i praktik, fortæller han.

Kommentarer