Samfund

Store forskelle i antal indbrud i Region Midtjylland

Foto: Forsikring & Pension

Randers og Syddjurs er også hårdt plaget af indbrud. I bund med færrest indbrud ligger Viborg, Skanderborg, Silkeborg og Lemvig.

I de sidste 10 år har indbrudskurven været for nedadgående. Vi er på rette vej, men Danmark har stadig en mildest talt ærgerlig rekord i indbrud i forhold til vores nabolande.

Forsikringsbranchen har nu undersøgt, hvordan det ser ud med indbrud i landets regioner og sat det i forhold til, hvor mange der bor i de enkelte kommuner. Og her afsløres store forskelle.

I 2021 lå Ikast-Brande, Randers og Syddjurs som nr. 1, 2 og 3 i statistikken over flest indbrud i Region Midtjylland. Ikast-Brande havde 750, Randers 605 og Syddjurs 532 indbrud pr. 100.0000 indbyggere.

– Der er meget store forskelle på antallet af indbrud, når vi ser på de enkelte kommuner. Ikast-Brande har eksempelvis omtrent dobbelt så mange indbrud pr. indbygger som Silkeborg Kommune, siger underdirektør Pia Holm Steffensen fra F&P.

I bunden af statistikken i Region Midtjylland – de kommuner med færrest indbrud pr. 100.000 indbyggere – ligger Viborg med 354, Skanderborg med 340, Silkeborg med 326 og Lemvig med 186 indbrud pr. 100.000 indbyggere.

Hedensted er den kommune, der siden 2010 har haft den bedste udvikling. Med 314 indbrud pr. 100.000 indbyggere i 2021 ligger kommunen på en 17. plads – og er dermed rykket hele 14 pladser i den rigtige retning i regionens indbrudsstatistik fra 2010 til 2021.

I Herning går det til gengæld den forkerte vej. Herning ligger nu på en fjerde plads over flest indbrud i 2021 – og er rykket 12 trin den forkerte vej i regionsstatistikken fra 2010 til 2021.

– I Region Midtjylland – i kommuner som Hedensted, Viborg, Skanderborg, Silkeborg og Lemvig – er der en god udvikling i forhold til indbrud. I andre kommuner ser det ikke så godt ud, siger underdirektør Pia Holm Steffensen fra brancheorganisationen F&P, der står bag undersøgelsen.

Indbrud skal bekæmpes

Forsikringsbranchen peger på, at der kan gøres meget for at bekæmpe antallet af indbrud.

– Jeg kan kun opfordre til, at de kommuner, der har mange indbrud, bruger indbrudsstatistikken til at fokusere på, hvad de kan gøre anderledes for at blive en kommune med få indbrud, siger Pia Holm Steffensen.

Kommunerne kan fx sætte fokus på området ved oplysningskampagner, f.eks. i samarbejde med BoTrygt, opfordre borgerne til at tilmelde sig Nabohjælp og arbejde for en prioriteret politiindsats, især når der er tale om organiseret kriminalitet.

På landsplan er det vigtigt, at døre og vinduer bliver bedre sikret mod indbrud.

– Vi arbejder for, at der kommer krav om indbrudssikring ind i bygningsreglementet. Beslag og låse i vinduer og døre skal kunne modstå en indbrudstyv i mere end tre minutter. Så bliver det meget sværere at være indbrudstyv i Danmark, siger Pia Holm Steffensen.

På landsplan vil forsikringsbranchen desuden sammen med politiet udvikle et register med alle stjålne genstande i Danmark. Det vil give politiet langt bedre arbejdsbetingelser. Samtidig bliver det nemt for almindelige forbrugere, auktionshuse, marskandisere m.fl. at tjekke, om en ting er stjålet eller ej, før man evt. køber den og uforvarende ender som hæler.

 Borgerens 5 gode råd mod indbrud

1) Gode låse og sikre vinduer: Sikring af døre og vinduer og solide låse er den bedste måde at holde tyven ude på. Se på din bolig med tyvens øjne, så du finder de svage steder, inden tyven gør det.

2) Tilslut dig Nabohjælp: Hent Nabohjælps app og dan netværk med naboerne. På den måde kan I gøre jeres område trygt og fri for indbrud.

3) Hils på fremmede: Sig hej til fremmede på din vej. Tyve kan ikke lide, at nogen har været opmærksomme på dem i området.

4) Hæk og hegn: Sørg for at tyven ikke kan bruge hæk, hegn og buskads som dække for indbrud. Naturlige overvågning fra naboer og folk, der går forbi på fortovet, er et godt supplement til sikre døre, vinduer.

5) Lys og alarmer: Timerstyret indendørslys, sensorstyret udendørslys og lydalarmer kan supplere indbrudssikre døre og vinduer.

 

Kommentarer