Over Hornbæk

Støjhelvede fra motorveje plager borgerne – også i Randers

Her ses med ryggen til Lone Melchior Hansen fra Helsted Beboerforening i samtale med (fv) finansminister Kristian Jensen, folketingspolitiker Michael Aastrup Jensen, tidligere borgmester Claus Omann Jensen samt byrådspolitiker Christian Brøns.

I løbet af fem år er antallet af støjplagede boliger i Jylland steget med 50 procent fra godt 36.000 i 2012 til knap 55.000 i 2017. Det fremgår af en ny støjrapport fra Vejdirektoratet, som har kortlagt, hvor støjgrænsen på 58 decibel ikke overholdes.

I Randers generer støjen fra motorvejen særligt boligområderne i Hornbæk og ved Helsted. Det har den tidligere Randers borgmester, Michael Aastrup Jensen (V), gennem længere tid peget på.

Derfor havde den lokale folketingspolitiker tilbage i marts i år inviteret partifællen finansminister Kristian Jensen på besøg i Randers, så denne kunne se – eller rettere lytte til – problemerne langs E45. Dengang sagde finansministeren at han ville arbejde på en løsning og finde de penge, der skal til.

På broen over motorvejen ved Hornbæk mødte ministeren Lone Melchior Hansen fra Helsted Beboerforening og Axel Wejse Lodberg fra Hornbæk, der begge fortalte om, hvordan det er at leve i trafiklarmen.

– Det lyder som en emhætte, der hele tiden er i gang, men modsat en emhætte har vi ikke en knap, der kan slukke for den. Jeg ville ønske, ministren kan finde sådan en knap, sagde Lone Melchior Hansen.

Ministeren vil arbejde på en løsning.

– Jeg håber på, at vi kan gøre noget på næste års finanslov, og hvis ikke de puljer, vi har afsat, bliver brugt, så omprioriterer vi, så vi kan få flere penge til at bekæmpe støj, siger finansminister Kristian Jensen.

– Jeg tror, han lytter til os. Og han kan se, at det er et problem. Vi har kæmpet længe, og nu er vi i 2018, så nu må der godt snart til at ske noget, siger Lone Hansen.

Også Michael Aastrup Jensen var tilfreds med finansministerens udtalelser under mødet med borgerne.

– Vi kæmper jo hele tiden med at få nye midler, og det er nødvendigt at få finansministeren herud, for det er ham, der sidder på pengekassen. Og derfor håber jeg, at det er en øjenåbner for ham, at når trafikken stiger, så genererer det mere støj, sagde eksborgmesteren Michael Aastrup Jensen.

– Jeg har foreslået, at vi lavede nogle eksperimenter med støjreducering, hvor kommunen var med ind over, og det syntes ministeren var en god idé, som han ville tage med under armen, siger Michael Aastrup Jensen.

Kommentarer