Randers By

Spor af 1000 år gammel forstad til Randers fundet på Scandia-grunden

Her viser arkæolog Jakob Westermann fra Museum Østjylland en stykke keramik og en flintsten, som er menneskeligt bearbejdet. Foto: Randers Netavis, Jan Szwed.

Lige nu er entreprenørerne i fuld gang med at grave og skrabe i jorden langs Udbyhøjvej på den gamle Scandia-grund, som om få år vil danne rammen om en helt ny bydel kaldet Sporbyen.

Men det er ikke kun entreprenørerne, der arbejder på den historiske Scandia-grund.

Her er også et leben af arkæologer fra Museum Østjylland, der både graver og skraber i jorden, idet man er i gang med at undersøge et 2.600 kvadratmeter stort område for spor af tidligere bosættelse og liv langs Randers fjord.

Randers Netavis møder arkæolog Jakob Westermann på udgravningspladsen, og han fortæller:

– Det vi hidtil har fundet betyder, at vi nu kan tilføje et helt nyt kapitel til historien om livet ved fjorden og måske kaste nyt lys på den tidlige bydannelse af Randers.

– Under de øverste jordlag, vi har fjernet, har vi fundet stolpehuller, som dateringsmæssigt viser, at der omkring 1000 – 1100 tallet har stået en del bygninger herude langs fjorden.

De gule afmærkninger viser stolpehullerne, der har været fundament for de bygninger, som har dannet rammen om den tidlige bosættelse eller mindre by nordøst for det Randers vi kender i dag.

Det betyder, at der i den tidlige middelalder har eksisteret en by eller en mindre bosættelse, som på daværende tidspunkt lå et godt stykke uden for selve det, vi i dag betegner som middelalderbyen Randers.

– Det vi graver i, er et såkaldt kulturlag, fortæller Jakob Westermann videre, og fortsætter:

– Inden for arkæologien betegnes det som jordlag, der er dannet blandt andet af affald efter menneskelig aktivitet. Et kulturlag kan for eksempel indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår og lignende.

Og netop keramikskår og knogler er, hvad Jacob Westermann og hans kolleger har fundet på grunden. Knoglerne skal museumsfolkene nu have både artsbestemt og aldersbestemt.

– Vi har gravet noget af kulturjorden op, som vi skal have skyllet igennem med vand og derved sikre et mere repræsentativt knoglemateriale, for eksempel fra mindre dyr eller fisk, hvis de skulle være bevaret.

Under udgravningen på Scandia-grunden er der også fundet en nøgle, som arkæologerne nu skal have tidsbestemt.

Arkæologerne har også fundet en nøgle i jorden, men Jakob Westermann fortæller, at det ikke er et usædvanligt fund, idet man allerede mange hundrede år før – i vikingetiden – anvendte nøgler.

På spørgsmålet om, hvor omfattende udgravningen på Scandia-grunden er, svarer arkæologen:

– Hele grunden, der skal blive til Sporbyen er på 22 hektar, så de 2.600 kvadratmeter, vi har mærket af, er et meget begrænset område.

Folkene fra Museum Østjylland regner med, at deres undersøgelser vil vare endnu en måneds tid, og det bliver spændende, om der dukker nye opdagelser frem af jorden.

Kommentarer