Samfund

Specialiseret træning øger livskvaliteten for demensramte og deres pårørende

Landsbyen Møllevang. Arkivfoto

Karsten Dalsgaard er en af de demensramte randrusianere, der har stor glæde af demenstilbuddet i Landsbyen Møllevang. Demenstilbuddet styrker både fysiske og kognitive evner samt giver positive oplevelser, der tilsammen øger livskvaliteten. 

Demenstilbud Møllevang rummer blandt andet et specialiseret træningstilbud, der er skræddersyet til demensramte borgere, der bor i eget hjem. Demenstilbuddet tilbyder meningsfulde og fællesskabsorienterede aktiviteter med det formål at forbedre livskvaliteten for dem, der lever med demens og for deres pårørende.

En af medarbejderne i demenstilbuddet, Gitte Bendixen, fortæller:

–Vores træningstilbud kan både forbedre og bevare livskvaliteten for demensramte borgere. Det skyldes, at vi fokuserer på såvel fysisk som kognitiv og social træning, som vi tilpasser den enkeltes ønsker og ressourcer. Vi håber, at flere får kendskab til demenstilbud, så endnu flere borgere og pårørende vil få glæde af den positive effekt.

Thea og Karsten Dalsgaard i Landsbyen Møllevang. Fremsendt foto

Træningen prioriteres højt

Karsten Dalsgaard er en af de borgere, der er meget glad for tilbuddet. Han fik sin demensdiagnose i december 2019, og allerede i januar 2020 startede han til træning hos Demenstilbud Møllevang og har gået til træning der lige siden. Han er diagnosticeret med Lewy Body demens, der bl.a. giver fysiske symptomer som fx langsomme bevægelser og muskelstivhed. Dét gør det endnu mere relevant for ham at træne. 

Hans hustru, Thea Dalsgaard, forklarer:

– Det sociale element i træningen har også stor betydning. Dét at Karsten har kunne danne nye sociale relationer efter at have fået diagnosen har givet ham stor glæde. Samtidig er det rigtig dejligt, at vi hver uge fortsat har gode oplevelser hver for sig.

Karsten træner to formiddage om ugen, hvor han mod en lille egenbetaling får taxakørsel frem og tilbage. Thea og Karsten er meget taknemmelige for denne service, der også giver Thea en større fleksibilitet, fx til at fastholde en grad af tilknytning til arbejdsmarkedet. Karsten er så glad for demenstilbuddet, at han prioriterer de to formiddage meget højt. Selv hvis der er fødselsdage eller andre hyggelige sammenkomster i familien, så skaber han stadig plads til træningen dén dag. Både Karsten og Thea Dalsgaard anbefaler derfor demenstilbuddet meget varmt.

Tre vigtige træningsområder

Demenstilbuddet rummer såvel fysisk som kognitiv og social træning. Den fysiske træning bidrager til at bevare og forbedre mobilitet og styrke, hvilket er afgørende for at opretholde selvstændighed og trivsel. Aktiviteterne, der fremmer den kognitiv funktion, hjælper med at bevare mentale evner, hvilket er essentielt for at bidrage til at forsinke sygdomsforløbet. Gennem den sociale træning skabes et inkluderende miljø, hvor deltagerne kan opbygge relationer, dele erfaringer og opnå støtte fra ligesindede. Dette styrker det sociale netværk og reducerer følelsen af isolation. 

Der arbejdes med de tre træningsområder gennem fx

  • praktiske opgaver som borddækning og madlavning
  • læsning, sang og musik
  • samtaler, erindringsdans, spil og quiz
  • motion, bevægelse og udeliv

– Derudover laver vi enkeltstående arrangementer som fx nytårstaffel i starten af året. Det er en eftermiddag, der dels indeholder en præsentation af os personale og rundvisning i vores lokaler samt en mulighed for gode snakke og erfaringsudvekslinger for både pårørende og demensramte borgere, beskriver medarbejder Gitte Bendixen.

Borgere og pårørende, der er interesseret i at deltage, opfordres til at kontakte kommunens personale eller en af demenskoordinatorerne for at få mere information om, hvordan træningstilbuddet kan være til gavn, samt for at starte visitationsprocessen.

 

Kommentarer