Erhverv

Sommerjobs med fokus på sygepleje og omsorg

Randers Kommune søger sommervikarer på omsorgs- og socialområdet. Alle med interesse for området kan søge, og stillingerne er særligt relevante for studerende, der gerne vil have praktisk erfaring på CV’et.

Der er mange muligheder for at bruge et par uger af sin sommerferie på at tjene lidt ekstra og få udvidet sit CV. Hvis man gerne vil arbejde med mennesker, så kan man se nærmere på forskellige stillinger inden for omsorgs- og socialområdet i Randers Kommune.

“Hvis man for eksempel er i gang med en uddannelse inden for sygepleje, omsorg eller pædagogik og gerne vil have relevant erhvervserfaring på CV’et, så er stillingerne som sommerafløsere en oplagt mulighed”, siger Lene Jensen, omsorgschef i Randers Kommune

Der er ledige stillinger både i hjemmeplejen og på plejecentre i alle tre geografiske områder, som omsorgsområdet i Randers Kommune er opdelt i; hhv. NORD, SYD og VEST.

Plads til nye kandidater

Der er flere ledige stillinger i år, end det normalt er tilfældet op til en sommerferie. Det hænger sammen med de mange job, der bliver genereret af coronaberedskabet.

“Denne sommer er vi lidt udfordret af, at mange oplagte kandidater allerede er beskæftiget med opgaver i forbindelse med coronaepidemien som for eksempel podere, men det kan give plads til andre ansøgere med interesse for området”, siger Runa Steenfeldt, leder af Center for Voksenhandicap i Randers Kommune.

På socialområdet er der blandt andet ledige stillinger som vikar i de små bofællesskaber for voksne handicappede og i et botilbud for senhjerneskadede.

Alle stillinger kan findes og søges på Randers Kommunes hjemmeside. Der indkaldes løbende til jobsamtaler.

Kommentarer