Erhverv

Sommer- og erhvervspakke skal sætte gang i økonomien og ferieaktiviteterne

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en samlet pakke, der skal hjælpe de særligt hårdt ramte erhverv og sætte gang i eksporten. Aftalen indeholder blandt andet en omstillingspulje til turismeerhverv, støtte til kulturlivet og tiltag målrettet sårbare, børn og ældre.

COVID-19 har haft store konsekvenser for bl.a. turismen, rejsebranchen og luftfarten.

Derfor lancerer regeringen sammen med et bredt politisk flertal en ny sommer- og erhvervspakke, der skal hjælpe de hårdt ramte sektorer og samtidig skabe gode ferieoplevelser for gæsterne.

Som en del af pakken afsættes 178 mio. kr. til omstillingspuljen, som hoteller, restauranter, konferencecentre og andre hårdt ramte virksomheder kan søge til fx bæredygtige tiltag eller nødvendige ombygninger. Der etableres desuden en ordning, hvor restauranter i hele landet kan søge om tilskud på op til 35.000 kr. til at give rabatter eller afholde aktiviteter, som kan lokke turisterne til over sommeren og efteråret.

Med aftalen afsættes også midler til aktiviteter i kultur-, idræts- og foreningslivet, der skal skabe gode kulturoplevelser og arrangementer for bl.a. børn og unge. Samtidig er det aftalt at gøre en særlig indsats for sårbare, handicappede og ældre.

Endelig indeholder pakken 19 eksportinitiativer, der skal understøtte dansk eksport, som på en række områder skal generobre markeder, der har været påvirket af corona-krisen. Formændene for regeringens genstartsteams har igen gjort status på eksporterhvervenes situation og har på den baggrund leveret anbefalinger til regeringen om hvilke indsatser, der bør prioriteres i indeværende år og de kommende to år. Initiativerne har bl.a. fokus på styrket markedsføring, styrket digital innovation i erhvervslivet og grønne markedsmuligheder.

– Jeg er rigtig glad for, at vi i dag kan præsentere en historisk stor sommerpakke. Vi skal stadig passe på hinanden, men vi skal også nyde, at genåbningen går hånd i hånd med det gode vejr. Det er også det, vi underbygger med aftalen i dag, hvor et bredt flertal af partierne igen tager ansvar for at hjælpe danske virksomheder og arbejdspladser. Sidste år kom danskerne godt rundt i sommerlandet og ud til den lokale kiosk, museum og hotel, og I år er det lige så vigtigt, at både danskerne og vores ramte erhverv får en god sommer. Derfor sætter vi nu bredt ind med flere initiativer, så gågaderne, restauranterne og vores byer og kyster atter vil summe af sommerglade gæster, siger erhvervsminister, Simon Kollerup.

Kommentarer