Debat og politik

SocialListen formelt stiftet og klar til valgkamp

Pressemeddelelse indsendt af Palle Bertelsen, medstifter af SocialListen i Randers.

SocialListen har onsdag aften forsat arbejdet mod at blive repræsenteret i Byrådet i Randers ved KV17.

Der har været afholdt stiftende generalforsamling i Fritidscenteret med fremmøde over forventning og megen spørgelyst fra salen.

Vedtægterne var der bred enighed om, og der er nu valgt styregruppe for Listen til at varetage det fortsatte arbejde frem mod valget i november.

Det bliver hårdt arbejde for SocialListens medlemmer i de kommende måneder, men udtaler Palle Bertelsen og Søren Mikkelsen samstemmigt:

– Vi glæder os til at komme ud og møde Randrusianerne, og forelægge og forklare vores tanker – så vores medborgere overalt i kommunen kan få et reelt alternativ til det nuværende byråd – med visioner for en anden måde at drive politik på – med bredt samarbejde tror vi i SocialListen på langtidsholdbare løsninger – til gavn for hele Randers Kommune.

SocialListen arbejder for at holde en tæt kontakt til græsrødderne og på meget høj grad af inddragelse af medlemmerne. SocialListen har ingen interesse i topstyring, men arbejder ud fra et humanistisk tværpolitisk synspunkt. Har du lyst til at være med til at præge en helt ny bevægelse, der er for HELE Randers Kommune, så er alle der ønsker indflydelse eller blot vil støtte op om initiativet velkomne som medlemmer.

 

Kommentarer