Debat og politik

Hvad sker der pludselig her og nu i valgkampen?

Af Arne Erikslev, Toldbodgade 21, Randers NØ

Jeg er glad for at bo i et land, som er førende på vedvarende energi (nr. fire ud af 127 lande efter en rapport fra World Economic Forum, 2017).

Når Danmark ikke opnår en førsteplads, så skyldes det især landets produktion af olie og naturgas i Nordsøen (som skulle være basis for Togfondens investering!).

FN generalsekretærens særlige udsendte på klimaområdet Michael R. Bloomberg udtalte ved sit besøg i Danmark den 21. maj, at ”Danmark er en førende nation på det grønne område”. Sådan!
Både det offentlige og private erhvervsliv har stor fokus på området og ikke mindst for politikerne her i valgkampen til Europaparlamentet og folketingsvalget. Spørgsmålet er så specielt for det offentlige: Bliver pengene brugt rigtig for opnåelse af de bedste resultater, og er der for mange luftige og ufinansierede opråb?

Togfonden, som der har været stilhed om for tiden, blev vedtaget af den tidligere regering inkl. DF, som dog siden er sprunget fra. Den oprindelig investering var på 28,5 mia. kroner, men er nu snarere på min. 50 mia. kroner, og hvor der drøftes om, hvorvidt signalprogrammet er medregnet eller ej.
Tanken var, at finansieringen skulle komme fra olie- og naturgasafgifter fra Nordsøen, som ikke flyder så hurtigt som forudsat. Skal planen således gennemføres, så bliver det over finansloven og dermed skatte- og/eller afgiftsforhøjelser for alle danskere. Er det rimeligt for bilisterne, der i forvejen betaler gastronomiske afgifter og moms?

Politikerne har også glemt, at hvis målet med antal el- og plugindhybridbiler op mod 2030 skal opnås, så kræver det ifølge Dansk Energis direktør, Lars Aagaard, at der investeres 32 milliarder for at forstærke distributionsnettet mv. Hvem skal betale for det?

Kan det virkelig passe, at Aarhus Letbane kun flytter 0,4 pct. af privat bilisme over til kollektiv transport, som har kostet min. 3,5 milliarder kroner, hvortil kommer elektrificeringen uden for Aarhus området? Ja, ifølge kommunens egen rapport udarbejdet af COWI før milliarderne rullede afsted til projektet. Skal der tilgå flere milliarder til Letbanens etape 2, med et så magert resultat?

De unge mennesker går for tiden meget op i klimaområdet. Derfor stillede en elev fra Aalborg Katedralskole formanden for socialdemokratiet Mette Frederiksen spørgsmål til, hvor de tusindvis af røde roser kom fra. En hurtig kommentar om, at roserne skam var dyrket hjemme i hendes baghave, som dog blev ikke købt. Det viste sig, at roserne var/er fra Holland med et gevaldigt negativt aftryk på verdens klimaregnskab – hvem sagde dobbeltmoralsk!

På samme vis kan siges om vores lokale Jens Peter Hansen (V), der for enhver pris vil have vindmøller sat op uagtet støj og/eller lyspåvirkning for naboerne, men da en gåsefarm efter reglerne søgte tilladelse hertil tæt ved hans ejendom, så fik ”piben” en anden lyd.

Nogle af de største virksomheder i Danmark har fastlagte planer på klimaområdet, hvor f.eks. Novo Nordisk har meddelt at være klimaneutral i 2030 og fra næste år vil alle deres fabrikker køre på grøn strøm. Danish Crown vil reducere mængden af klimagasser i produktionen af svinekød med mindst 50 pct. inden 2030. Mejerigiganten Arlas klimaplan går ud på at være CO2 neutral i 2050 og reducerering af udledningen af drivhusgasser med 30 pct. pr. kilo mælk inden 2030.

Ser vi på lokal plan, så ændrede Verdo allerede tilbage til 2009 kraftvarmeværkets varme- og strømproduktion fra kul til fyring med biomasse og har på det seneste opkøbt skov og skovrejsning ved kildepladser for udvindelse af rent vand til forbrugerne.

Og så lige en solstrålehistorie, hvor en landmand syd for Randers af egne kraft har lavet et minivådområde på sin jord, der reducerer kvælstofudvaskningen betragteligt.
Jeg har stor respekt for kulturjournalist Lisbeth Stryhns leder den 20. maj ”Drop skyld og skam i klimadebatten”, hvori i hun bl.a. skriver: ”Det onde er, at klimadebatten for længst har taget akopalyptiske (indsat: en åbenbaring om verdens undergang) dimensioner. Det er ikke bare blevet politisk korrekt, men tager form af religion, hvor nogle udpeger sig selv til at være hellige, mens andre får rolleen som skurk. Ulideligt”. ”Og hvis børn farer forvirret sammen, hvis der serveres bøf til aftensmanden. Så er man skyldig”.

Kommentarer