Magaxin

Sikkerhed på arbejdspladsen er altafgørende

Artiklen er sponsoreret

Tryghed er et stort tema i alle livets aspekter. I hjemmet, i venskaber, i forhold, i det offentlige rum og på arbejdet. Det er nemlig vigtigt for os som mennesker, at vi føler os trygge i de rammer, vi befinder os i, da det hjælper til, at man kan og tør udfolde sig, som man ønsker. Især på arbejdspladsen er det væsentligt, at sikkerheden er i orden – både for medarbejdere, kunder og gæster. Dette gælder både på det fysiske og det psykiske plan, da tryghed findes i forskellige henseender. For at sikre trygge rammer for dine medarbejdere, kan du her få lidt tips til at optimere sikkerheden i din virksomhed.

Udvis at sikkerheden prioriteres højt

Visse arbejdspladser er mere belastede, når det kommer til sikkerhedsudfordringer end andre. Men ikke desto mindre er det væsentligt for alle virksomheder at tage hensyn til sikkerheden, og hvordan denne kan prioriteres højt, så medarbejderne føler sig trygge i den daglige arbejdsgang. Et sikkert arbejdsmiljø kan opnås på forskellige måder, da sikkerhed er et vidt begreb. For eksempel kan man med fordel være opmærksom på indbrud ved at investere i en alarm til erhverv. Dette kan give medarbejderne en tryghed i at vide, at man i høj grad vil opdage, hvis der forsøges indbrud på arbejdspladsen. En sådan investering og prioritering fra ledelsens side viser medarbejderne, at man tager sikkerhedsspørgsmålet alvorligt, og dette tilskynder også medarbejderne til at engagere sig i emnet. På den måde kan man skabe en sikkerhedskultur på arbejdspladsen.

Glem ikke den psykiske sikkerhed for medarbejderne

Ligesom den fysiske sikkerhed er vigtig i form af at undgå fysiske arbejdsskader og arbejdsulykker, så er den psykiske sikkerhed mindst lige så væsentlig. Det er nemlig med til at gøre, at medarbejderne føler sig tilpasse og trygge i arbejdsmiljøets rammer. Psykiske skader bør man være opmærksom på at forebygge ved blandt andet at have fokus på inklusion på arbejdspladsen. Det er nemlig essentielt, at medarbejderne ikke føler sig ekskluderede fra fællesskabet eller i værste fald, bliver mobbet. Prioritér derfor det psykiske helbred blandt medarbejderstaben løbende at tale med hinanden og være opmærksom på eventuelle farer. Det skal nemlig være trygt at arbejde, uanset hvor man arbejder, og hvilken rolle man besidder. Et sundt arbejdsmiljø er ikke blot godt for den enkelte medarbejder, det smitter også positivt af på hele virksomheden, da det er til gavn for arbejdsmoralen og den kreative tænkning.  

Kommentarer