Debat og politik

SF: Vi skal have flere aktive kvinder politik

Debatindlæg af Rosa Lykke Yde, byrådsmedlem for SF i Randers

Kaster man et blik på hele landkortet, er kun hver tredje byrådsmedlem kvinde og 13 ud 98 borgmestre er kvinder. Ifølge SF har vi at gøre med et demokratisk problem, når vores beslutningstagere ikke afspejler befolkningen. Samtidig får vi bedre løsninger, når der er diversitet ved beslutningsbordet. Der findes ingen simple forklaringer på, at vi i Danmark stadig har en underrepræsentation af kvinder i kommunalpolitik, men faktum er at kvinder i højere grad end mænd udsat for seksuel chikane, og at meget få kvinder med småbørn kan forene deres familieliv med politik. Det vil SF ændre på.

“Under den sidste folketingsvalgkamp i Danmark i 2019 oplevede hver femte kvindelige kandidat seksuel chikane, og en alt for stor andel har siden overvejet at trække sig fra politik.” fortæller Byrådsmedlem Rosa Lykke Yde og fortsætter:

“Og Randers går desværre ikke fri. Se bare den seneste sag, hvor et byrådsmedlem fra Enhedslisten er blev udsat for grov chikane af seksuel karakter. Det må og skal vi handle på”.

Derfor foreslår SF på byrådsmødet den 8. marts, at der skal udarbejdes forslag der kan rydde nogle af disse forhindringer af vejen i Randers Kommune.

Herunder en model for en whistleblower-ordning for alle politisk aktive, samt andre tiltag, der kan gøre det lettere for enlige småbørnsforældre og andre forældre til småbørn at forene byrådsarbejde med familieliv – fx mulighed for fælles børnepasning. Vi er forpligtede på at handle, og der er behov for politiske initiativer. Ligestilling kommer ikke af sig selv.

“Balancen mellem politik og familieliv er ikke nem, særligt ikke mens børnene er små. Det afholder mange kvinder fra at gå ind i politik. Og det ærgrer mig. Vi har også brug for deres stemme i debatten,“ siger Rosa Lykke Yde.

“Da jeg blev aktiv i politik, måtte jeg selv have mine unger overalt. Det var ikke altid lige populært. De hørte ligesom ikke til. Den kultur skal vi have gjort op med. og vi skal finde kloge løsninger, så alle, der har lyst og mod på det, kan stille sig til rådighed for demokratiet.”

Det er selvfølgelig vælgerne, der i sidste ende beslutter, om der skal flere kvinder ind i byrådet. Men for at de skal have mulighed for at træffe det valg, så kræver det, at der er flere kvinder opstillet, som de kan sætte kryds ved.

Kommentarer