Debat og politik

SF: Nye frikommuneforsøg skal give frihed til at hjælpe flere i job

SF foreslår at regeringens næste frikommuneforsøg sættes i gang på beskæftigelsesområdet.

Det falder i god jord hos Rose Lykke Yde, SFs medlem af kommunalbestyrelsen i Randers:

– Hver 4. Borger i Randers er på overførselsindkomst. Der har store menneskelige omkostninger, og samtidige koster det jo også dyrt for kommunen at vi ikke formår at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet m. Et frikommuneforsøg vil være en kærkommen lejlighed til at prøve andre veje.

Målet med frikommunerne er netop at undersøge, om ledige og udsatte borgerne kan blive behandlet bedre, opleve større indflydelse på deres eget liv og sag og komme tættere på arbejdsmarkedet, hvis kommunerne får friere hænder til at lægge regler og krav til side og i stedet kigge på, hvad der skal til for at hjælpe den enkelte borger tilbage på sporet.

Pia Olsen Dyhr, SFs formand, siger:

– Der er så mange, der føler sig klemt i systemet, som har brug for at blive set, hørt og forstået. Ofte ved de jo godt selv hvad der skal til for at komme tilbage på sporet. Det vil vi gerne prøve ved at nogle kommuner kan give sagsbehandlerne mere frie hænder

Hun peger på at Regeringen allerede har været klar til at give kommunerne frihed på andre områder, så de kan skabe nye ideer. Det bør også komme ledige og udsatte borgere til gavn.

Rosa Lykke Yde håber at Randers kan komme i betragtning:

– Vi oplever alt for ofte, at vi ikke kan give borgerne de muligheder, de har brug for for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Et frikommuneforsøg vil sætte os fri til at give dem den rette hjælp.

SF understreger dog samtidig, at frikommuneforsøgene ikke skal være en fribillet, som giver kommunerne lov til at lade indsatsen sejle eller forringe borgernes retssikkerhed. SF foreslår, at regeringen går i dialog med interesserede kommuner, inden den beslutter, hvilke tre kommuner der skal være frikommuner.

Kommentarer