Magaxin

Sådan kommer I nemt fra NAV til Business Central

Artiklen er sponsoreret.

Når beslutningen om at erstatte Dynamics NAV med Microsoft Dynamics 365 Business Central er truffet, rejser der sig en række spørgsmål og overvejelser. Adskillige faktorer skal tages i betragtning for at fastlægge det optimale tidspunkt for overgangen, valg af den rette strategi og en effektiv udførelse af processen. Ultimativt er målet en fremtidssikret investering, der vil styrke virksomhedens position.

Ønsker I at investere mere I jeres nuværende Dynamics NAV-løsning?

Det bedste tidspunkt for overgangen til Business Central afhænger af flere faktorer, herunder den eksisterende løsning. Microsofts support for Dynamics NAV ophører typisk fem år efter udgivelsen af den pågældende systemversion, f.eks. ophørte Microsofts support for Dynamics NAV 2016 i 2021.

Det er vigtigt at overveje alle relevante aspekter i beslutningsprocessen. Ønsker virksomheden at fortsætte med en løsning, der snart vil nå sin sidste supportdato, og eventuelt investere yderligere i denne? Samtidig er det relevant at tænke over, om løsningen tilbyder muligheder for at transformere virksomheden digitalt og giver den konkurrencefordele i markedet?

Hvilken vej er den bedste for jer?

Et andet vigtigt aspekt, der kræver grundig overvejelse, er hvilken strategisk vej, I bør gå. Svaret på det spørgsmål afhænger primært af en række vurderinger, især af jeres specifikke forretningsbehov.

Microsoft er i øjeblikket stærkt engageret i at tilbyde løsninger inden for cloud computing, parallelt med den velkendte udvikling inden for løsninger som Office 365 og Dynamics 365 Customer Engagement (CRM). Ikke desto mindre kan det for nogle mellemstore virksomheder, der i dag benytter NAV, være nødvendigt at træffe et mellemliggende valg i form af Business Central On-premises, det vil sige en serverbaseret løsning.

For at fastlægge den bedste rute fra NAV til det næste niveau kræver det en nærmere vurdering af kompleksiteten i jeres virksomhed og omfanget af eventuelle supplerende løsninger, I anvender i dag.

Vælg den rigtige proces for jeres virksomhed

Når analysen er fuldført, er det af afgørende betydning at strukturere processen korrekt. Det er af især vigtigt, da det giver jer mulighed for at maksimere udnyttelsen af jeres eksisterende licensværdi. Derudover drejer det sig om effektivt at integrere de nye teknologier, løsningen er baseret på. Hvis der er behov for funktionalitet ud over standarderne i løsningen, kan de tilføjes via extensions eller apps, hvilket langt hen ad vejen eliminerer behovet for kostbare opgraderingsprojekter.

Læs mere om fordele ved Business Central

Kommentarer