Asferg

Så nåede gå-holdet helt til Træningshuset

I starten kneb med at nå tilbage til Træningshuset for gå-holdet. Men konditionen blev bedre jo flere ture, der blev taget. Fremsendt foto

Siden starten af maj har seniorer fra Asferg hver fredag formiddag motioneret og haft hyggeligt samvær på Purhus Idrætsforenings nye gå-hold. Turene har givet både glæde, energi og god kondition.

Gå-holdet, som blev etableret i maj måned på initiativ af aktivitetskoordinator Nikoline Elling, har siden maj hver fredag påbegyndt gå-ruten ved Træningshuset i Asferg.

Efter start vokser flokken af deltagere, efterhånden som man passerer de forskellige opsamlingssteder, udvalgt efter hvor der bor flest seniorer. Når alle er samlet op, går turen i samlet flok til SPAR, hvor der handles brød til den efterfølgende kaffe.

– Tanken bag gå-holdet har været at skabe noget socialt samvær for seniorerne med motion ilagt – og på et niveau, hvor alle kan være med. Derfor var der fra starten planlagt at slutte gåturen af med kaffe og en bid brød i træningshuset, fortæller Nikoline Elling.

Det viste sig dog, at gåturen helt ned til træningshuset var for stor en mundfuld for nogle af deltagerne, og derfor valgtes en anden løsning: I stedet for at slutte i træningshuset bød deltagerne skiftevis på kaffe – men i en sådan rækkefølge, at gåturen helt af sig selv blev længere og længere fra uge til uge. Det var både meget hyggeligt – men, viste det sig – også meget givtigt.

– Da holdet efterhånden havde været rundt på besøg hos alle deltagerne, ja, så havde gåturene givet deltagerne både modet, lysten og ikke mindst konditionen til at nå helt ned i træningshuset, fortæller Nikoline Elling, som er stolt på vegne af de ældre.

Holdet har planlagt at gå hver fredag hele sommeren igennem, og de glæder sig til at se hvor turene bærer dem hen.

 

Kommentarer