Samfund

Randers er nu repræsenteret i europæisk cyklistforbund

Jens Peter Hansen, formand for Cyklistforbundet i Randers og medlem af Cyklistforbundets hovedbestyrelse, blev ved generalforsamlingen i European Cyclist Federation (ECF) valgt til bestyrelsen.

Generalforsamlingen fandt sted den 11. juni i hollandske Ede. Valget, hvor Jens Peter Hansen stillede op til
posten som Treasurer (kasserer), skete med overvældende flertal med 65 ud af 67 mulige stemmer.
Jens Peter Hansen glæder sig til at komme i gang med bestyrelsesarbejdet.

– Jeg ser det som en solid tillidserklæring, at Cyklistforbundet valgte at opstille mig som dansk repræsentant
og at generalforsamlingen så overbevisende tiltroede mig posten som kasserer, siger Jens Peter Hansen og
fortsætter.

– Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg vil kunne bidrage effektivt og professionelt qua min cykelviden
og mine erfaringer fra byrådspolitik og bestyrelsesposter i både offentlig ejede og private selskaber.

På ECF’s hjemmeside præsenteres bestyrelsens medlemmer, og her fremgår det, at Jens Peter Hansen især
vil arbejde på, at cykling betragtes som en ligeværdig transportform på linje med biler, busser og tog; at der
fokuseres mere på sundhedsøkonomiske fordele ved cykling og at danske cykelerfaringer udnyttes samt at
der etableres tættere forbindelser mellem bestyrelsen og de enkelte medlemsorganisationer.

Klaus Bondam, direktør for Cyklistforbundet, glæder sig over, at Danmark igen sidder med ved bordet.

– Det er godt og positivt, at vi igen har en dansker centralt placeret i vores europæiske organisation. En
organisation vi tilbage i 1983 selv var med til at grundlægge, udtaler Klaus Bondam – og han fortsætter:

– ECF er i dag en helt central aktør i den europæiske og internationale transportpolitiske debat – ikke
mindst fordi EU kommissionen pt. afsøger potentialet i at udvikle en europæiske strategi for, hvordan vi
styrker den aktive mobilitet og får flere til at cykle i hverdagen, og fordi cyklen som et bæredygtig
transportmiddel også kan spille en central rolle i arbejdet med at indfri FNs bæredygtighedsmål.

ECF har 80 forskellige organisationer fra 40 forskellige lande som medlemmer – heraf også nogle uden for
Europa. I den otte mand store bestyrelse sidder der repræsentanter for Tyskland, Holland, Sverige, Irland,
Spanien, Rumænien, Ukraine og nu også Danmark. I sekretariatet i Brussel arbejder ca. 25 ansatte under
slogan’et ’more people cycling more often’ med informationsformidling, deltagelse i EU projekter, støtte til
medlemsorganisationer og lobby arbejde i forhold til EU.

Kommentarer