Debat og politik

Randers: Overraskelse over at blodprøvetagning nedlægges i sundhedshus

Foto: Randers Kommune

Borgmester Torben Hansen er overrasket over, at blodprøvetagning på Randers Sundhedshus nedlægges pr. 1. juli. Han tager nu initiativ til en drøftelse med regionsrådsformanden.  

 – Randers Sundhedshus er en meget stor succes, hvor rigtig mange borgere i Randers Kommune kommer og får oplevelsen af at træde ind i et supermarked med sundhedstilbud. Der er både private tilbud, regionale tilbud og naturligvis kommunale tilbud som sundhedspleje, tandpleje, sundhedskurser mv. Til sammen gør dét, at der kommer mange mennesker – og netop det, at tilbuddene ligger sammen gør, at flere benytter dem,  siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune og fortsætter: 

– Hele tanken bag Sundhedsreformen er, at flere funktioner skal flytte ud af sygehusene – ud tættere på borgerne, så flere borgere har sundhedstilbud tæt på. 

Meget overraskende 

– Derfor er det meget ærgerligt, og for mig meget overraskende, at Regionshospitalet netop har meddelt Randers Kommune, at de fra 1. juli nedlægger blodprøvetagningen i Randers Sundhedshus og centraliserer det på Regionshospitalet i Randers. Hele tankegangen bag sundhedsreformen er, at borgernære og mindre komplekse funktioner skal flytte tæt på borgene – altså det helt modsatte af det, der nu lægges op til. Og det endda helt uden varsel, siger Torben Hansen, som fortsætter: . 

– Jeg vil derfor på det førstkommende møde i de nye sundhedsklyngesamarbejder tage emnet op, så vi i fællesskab sikrer, at borgerne får dét, som Sundhedsreformen går ud på: Nemlig at sikre at sundhedstilbuddene kommer tættere på borgerne. 

– Vi vil nu tage kontakt til Regionshospitalet i Randers og Regionsrådsformanden med henblik på en drøftelse af hvilke andre regionale sundhedstilbud, der vil kunne lægges ud til kommunerne – herunder i Randers Sundhedshus.

 

Kommentarer