Assentoft

Randers lever ikke op til nationale mål for erhvervsuddannelserne

Søgningen til erhvervsuddannelserne stiger, men ikke i hele landet. Ifølge den nationale målsætning for år 2020 skal 25 procent af en årgang søge ind på en erhvervsuddannelse. Og i 2025 skal den andel være 30 procent. Målet er fastsat i erhvervsuddannelsesreformen.

Selvom flere unge vælger en erhvervsuddannelse, er de fleste kommuner langt fra den nationale målsætning om, at 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Det viser en opgørelse fra Dansk Byggeri.

De helt friske tal fra i år viser at i Randers er antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne på 20%, hvilket faktisk er et fald i forhold til sidste år, hvor tallet var 23%.

I de omkringliggende kommuner er tendensen nogenlunde den samme. I Favrskov ligger tallet også på 20%, i Viborg er tallet 22%, mens det i Mariager Fjord Kommune i langt højere grad er lykkedes at tiltrække de unge til erhvervsuddannelserne. Her er tallet 33% af 2018 årgangen. Til gengæld ligger Aarhus helt i bund med 12%.

Flere vil være håndværkere

– Inden for bygge- og anlægsbranchen kan vi se en klar tendens til, at flere vil være håndværkere. I januar i år var 648 flere lærlinge end samme måned sidste år i lære i en byggevirksomhed. Det er meget positivt, men den udvikling er nødt til at fortsætte, for ellers kommer vi til at mangle murere, tømrere og andre håndværkere, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri.

– Der er godt gang i byggeriet lige nu, og bygge- og anlægsvirksomhederne oprettede 15 procent flere praktikpladser sidste år. Vi har brug for dem, for de store årgange af håndværkere er på vej på pension.

Louise Pihl peger på, at Venstres forslag om at flytte de kommunale 10. klasser ud på erhvervsskolerne, kan bidrage til, at flere får øjnene op for de mange spændende uddannelser og karrieremuligheder, en erhvervsuddannelse rummer.

Kommentarer