Livsstil og forbrug

Randers Kommune vil cirkulere møbler

kommune Fremover når Randers Kommune udskifter møbler og inventar på kommunens arbejdspladser vil det blive gjort mere miljøbevidst.

I kampen for bæredygtighed ændrer Randers Kommune nu praksis for udskiftning af møbler og inventar på kommunens arbejdspladser. Der bliver nu opbygget en digital platform, hvor kommunens afdelinger kan “shoppe” genbrugsmøbler, som er blevet til overs i koncernen. Møbelcirklen bliver den første af sin slags i Danmark.

“Møbelcirklen er et skridt i en større march for at bidrage til at nå vores 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Møbelcirklen kan bidrage til at nedbringe vores CO2-udledning og fremme vores genbrug. Med Møbelcirklen tager vi ansvar for vores egen praksis og viser den bæredygtige vej,” fortæller Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Lige nu søges projektlederen, der skal sikre, at møbler hentes hjem fra diverse opbevaringssteder i kommunen, eventuelt sættes i stand og bliver tilgængelige i en intern online møbelshop. Møbelcirklen skal bidrage til at nå målet om at blive en klimaneutral kommune inden år 2050. Borgmester Torben Hansen er rigtig glad for det nye tiltag, som Byrådet godkendte i sin seneste budgetaftale.

“Med Møbelcirklen ændrer vi måden Randers Kommune som organisation udskifter kontormøbler og kontorinventar på. Ved at genbruge vores møbler undgår vi, at brugbare møbler ender med en kort levetid, fordi vi køber nyt. I stedet sørger vi for at rengøre og istandsætte de møbler, som bliver til overs et sted i organisationen så de kan tages i brug igen,” forklarer Tine Arensbach, afdelingsleder i Jobcenter Randers Erhverv, som organiserer det nye bæredygtighedsprojekt.

De genbrugte møbler vil blive udstillet i en intern webshop, hvor ledere og medarbejdere kan finde det inventar, de mangler til arbejdspladsen og dermed også spare på indkøbsudgifter til nyt inventar. Den lille rest af møbler, som ikke kan genbruges, bliver genbrugt på anden vis via Randers Genbrugsplads.

“Mange medarbejdere i Randers Kommune efterspørger en bæredygtig praksis på deres arbejdsplads, og med genbrugte møbler kan vi lave hyggelige og brugbare kontormiljøer og samtidig undgå unødigt CO2-aftryk. Med Møbelcirklen minimerer vi vores affaldsmængde og cirkulerer mest muligt,” fortæller Tine Arensbach.

Medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet

Møbelcirklens medarbejdere bliver fortrinsvist ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

“Projektet giver os mulighed for skabe nye arbejdspladser til borgere, som har svært ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet og som passer godt i et job på færre timer eller med afgrænsede opgaver. Møbelcirklen er et bæredygtighedsprojekt med sociale, økonomiske og klimamæssige gevinster,” forklarer Tine Arensbach.

Ideen til Møbelcirklen er født efter svensk inspiration og bliver den første af sin art i Danmark. Lige nu er det endnu ikke klart, hvor mange møbler og kontorinventar der bliver tale om, men Tine Arensbach vurderer, at det er et betragteligt omfang. Sideløbende med, at den interne online møbelshop bliver virkelighed arbejder Randers Kommune på at opbygge en bæredygtig indkøbsstrategi for møbler, som også forpligter eksterne leverandører til at tænke bæredygtigt og cirkulært.

Budgetaftalen blev indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Kommentarer