Debat og politik

Randers Kommune tager første skridt til en ny måde at drive skolepolitik på

På billedet ses: Anne-Marie Vitting Christensen fra skolelederforeningen, Skolechef Carsten Andersen, Niels Søndergård, Formand for skolerådet, Leif Plauborg fra Lærerforeningen og Lise-Lotte Leervad Larsen der er formand for skole og uddannelse. Foto: Randers Kommune.

Gabet mellem politiske løsninger og hverdagen ude på skolerne har til tider været stort, og der har i en årrække været tendens til at finde politiske løsninger på udfordringer, selvom problemet måske ikke var helt tydeligt. Det gab ønsker en nyetableret skolepolitisk gruppe at mindske.

”Vi har brug for at kunne tale åbent og ærligt med hinanden om udfordringerne og sammen bidrage til mulige løsninger på problemerne. Med ”Sammen om Folkeskolen i Randers Kommune” skaber vi rammerne for den samtale,” fortæller Lise-Lotte Leervad Larsen, formand for skole og uddannelse.

Grundtanken er, at ”Alene kan vi noget – sammen kan vi mere”, og vores fælles fundament er, at vi ønsker en folkeskole med høj kvalitet, som understøtter alle børns ret til en uddannelse, til at trives og fagligt at udvikle sig. 

Inspirationen er hentet fra ”Sammen om Folkeskolen”, som er et nationalt samtale- og udviklingsprogram for folkeskolen. Intensionen er at skabe en lokal samtale og et udviklingsrum, hvor lokale aktører på folkeskoleområdet kan mødes. 

”Ambitionen er at skabe en fordomsfri ramme for diskussion og samtale mellem alle de aktører, der gerne vil folkeskolen i Randers Kommune,” fortæller skolechef Carsten Andersen.

Ved at nedsætte en interaktiv skolepolitisk gruppe (ISG) har vi inviteret til en ny måde at drive skolepolitik på. Intensionen er at skabe en lokal samtale og et udviklingsrum, hvor lokale aktører på folkeskoleområdet kan mødes. 

Omdrejningspunktet er vores fælles folkeskole, som står på et samarbejde, der er båret af, at alle bidrager med viden, faglighed og ideer. ISG skal være en politisk skabende gruppe, der drøfter muligheder og udfordringer, og som kommer med konkrete og virkelighedsnære justeringer, der efterfølgende kan danne grundlag for de politiske samtaler. 

ISG har afholdt sit første møde, hvor temaet ”Kommunale regler, som skolerne drømmer om at afskaffe” blev drøftet.

Fakta: 

ISG mødes 4 gange om året og består af:

Lise-Lotte Leervad Larsen, formand for skole og uddannelse

Bo Ratz, næstformand for skole- og uddannelsesudvalget

Leif Plauborg, Randers Lærerforening

Anne-Marie Vitting Christensen, Skolelederforeningen

Karsten Madsen, BUPL

Niels Søndergård, Formand for skolerådet

Randers Fælleselevråd

Carsten Andersen, Skolechef

Kommentarer