Debat og politik

Randers Kommune har fokus på Øster Bjerregrav som vækstområde

Kortet viser de foreløbige skitser til indholdet i strukturplanen for Øster Bjerregrav. Illustration: Randers Kommune

Øster Bjerregrav skal bindes bedre sammen med de grønne områder og byen skal udvikles på en måde, der både tager hensyn til landskabet og skaber attraktive nye boligområder. Det er essensen i et konkret forslag til områdets langsigtede udvikling, der nu bliver sat til debat.

 Øster Bjerregrav ligger i smuk natur tæt på Fussing Sø og blot 8 kilometer fra Randers C. Samtidig er der let adgang til motorvejen, og derfor er det et oplagt vækstområde i vores kommune, lyder det fra Claus Berggren, der er formand for erhvervs- og planudvalget.

– Det skal vi planlægge efter, og vi skal gøre det klogt. Det forslag, som nu kommer til debat, er skabt med udgangspunkt i møder og workshops med lokale borgere. Og nu får alle mulighed for at kommentere og komme med input til det, siger han.

Debatten ventes at finde sted i perioden 10. maj til  7. juni og foregår på www.randers.dk/høringer. Her kommer også yderligere informationer om et borgermøde, som vil blive holdt i Øster Bjerregrav i perioden.

Borgernes strukturplan

Øster Bjerregrav har cirka 1150 indbyggere og er en af de byer, der tilbage i 2021 blev udpeget af byrådet til at få lavet en såkaldt strukturplan. Nu er et konkret forslag klar, og det er på den baggrund, at debatten sættes i gang.

– Forvaltningen har fået rigtig mange gode input fra borgere i området til strukturplanen, blandt andet ved meget velbesøgte borgermøder. Det er enormt vigtigt. Det er deres område og den lokale opbakning er afgørende for, at kommunen sammen med byens borgere kan realisere planerne og skabe en positiv udvikling med flere tilflyttere. En udvikling, som blandt andet også vil styrke grundlaget for byens skole, dagligvarehandel og foreningsliv, siger Anne Hjortshøj, der er formand for landdistriktsudvalget.

Områder skal med i kommuneplanen

Strukturplanen for Øster Bjerregrav lægger op til at binde byen bedre sammen med de grønne områder. Og planen skal sikre, at byen udvikles på en måde, der både tager hensyn til landskabet og skaber attraktive nye boligområder uden, at Øster Bjerregrav og Over Fussing vokser helt sammen.

Planen viser forslag til, hvor det fremover skal være muligt at lave nye boligområder, og hvor de grønne områder skal ligge. Her lægger strukturplanen op til ændringer i forhold til, hvad der i dag er fastlagt i kommuneplanen, og det er vigtigt, fordi udpegningen af områder først er bindende, når det fremgår af kommuneplanen, lyder det.

Konkret drejer det sig om to nye boligområder på tilsammen 3,5 hektar bestående af et mindre område ved Erantisvej og et område mellem de to byer. Derudover er der forslag om at udlægge et område på to hektar mellem de to byer til offentlige formål samt at udlægge grønne områder på i alt 11,7 hektar, hvoraf 5,7 hektar er udlagt til andre formål i dag.

En fordebat er første skridt til at få disse områder indarbejdet i kommuneplanen, og derfor er processen planlagt, så debatten om strukturplanen og fordebatten for ændringer til kommuneplanen kører samtidig.

Ud over Øster Bjerregrav har byrådet besluttet, at der skal laves strukturplaner for Stevnstrup, Spentrup og Assentoft. Strukturplanen i Stevnstrup forventes fremlagt lige efter sommerferien 2023, mens Spentrup og Assentoft kommer senere.

Strukturplan 

En strukturplan er en langsigtet plan for den fysiske udvikling skabt sammen med lokalsamfundet. Formålet er at sætte en retning for udviklingen og sikre sammenhæng mellem områder. Også selvom udviklingen kommer til at ske i etaper over lang tid.

En strukturplans udpegninger til fx byvækst skal forankres i kommuneplanen for at være bindende. Indarbejdelsen af strukturplanen i kommuneplanen er også en forudsætning for den efterfølgende lokalplanlægning.

Læs mere i referatet fra møde i Erhvervs- og Planudvalget 4. maj

 

Kommentarer