Randers By

Randers Havn og Vandmiljø Randers flytter til ny sydhavn

Randers Havn og Vandmiljø Randers har fået ok til at flytte sammen på det nye havneområde i Sydhavnen. Det godkendte byrådet på sit møde 4. februar 2019. Udflytningen er et vigtigt skridt på vejen for ”Byen til Vandet”. Samtidig er det et stærkt signal til øvrige aktører på havnen.

Både Randers Havn og Vandmiljø Randers er kommunale selskaber, og de vil fortsætte som to selvstændige enheder. Men med en fælles administrationsbygning kan der opnås synergi og administrative besparelser.

På byrådsmødet 11. juni 2018 vedtog byrådet at de to virksomheder skulle gå videre med en undersøgelse af rationalet i en fælles udflytning og en klyngedannelse på det nye havneområde i Sydhavnen. Den undersøgelse er nu færdig og viser en besparelse på 600.000 kroner og en række positive synergier.

Da Randers Havn og Vandmiljø Randers med afsæt i undersøgelsen har anmodet om mulighed for at lave en fælles udflytning til den ny sydhavn, har byrådet behandlet sagen på sit møde 4. februar og godkendt anmodningen.

Kommentarer