Randers By

Randers Friplejehjem afholder informationsmøde

Arkivfoto

Den 20. september klokken 19 – 21, afholder den selvejende institution Randers Friplejehjem, informationsmøde om bestyrelsens planer om etablering af et friplejehjem i Randers Kommune. Mødet vil blive afholdt i Enghøj Kirkes sognelokaler Enghøj Alle 10, Helsted.

Formanden for bestyrelsen for Randers Friplejehjem Flemming Østergaard udtaler at, – arbejdet med
etablering af friplejehjemmet, har siden stiftelsen af Randers Friplejehjem den 6. marts 2017, bestået
i, at blive certificeret, som friplejeboligleverandør hos Sundhedsstyrelsen hvilket skete den 17. maj 2017. Derudover også, at afsøge egnede placeringer af friplejehjemmet samt søge finansiering til projektet.

Flemming Østergaard udtaler videre at, – bestyrelsen har oplevet stor interesse fra borgere om
projektet, og det er bestyrelsens ønske med informationsmødet den 20. september 2017, at orientere
interesserede borgere om selve projektet og det videre forløb. Vor konsulent på projektet
Jon Pugholm Klejtrup, vil være tilstede og give en praktisk orientering om etablering af et friplejehjem.

Endvidere tilføjer Flemming Østergaard at, – det ligeledes er bestyrelsens ønske med mødet, at få stiftet en støtteforening for Randers Friplejehjem, og om muligt i forbindelse med afholdelse af
informationsmødet, at få valgt en bestyrelse for støtteforeningen. Bestyrelsen er vært ved kaffe og the.
Alle interesserede borgere er velkommen til Informationsmødet, slutter Flemming Østergaard.

Kommentarer