Debat og politik

Randers forud for klimamål for 2025

Randers blandt de kommuner i Danmark, der har den laveste CO2-udledning pr. indbygger. Tre fjerdedele af den tilbageværende CO2-udledning i Randers Kommune kommer fra transportsektoren.

50 procent af energiforbruget i 2025 skal komme fra vedvarende energikilder. Sådan lyder målet for Region Midtjylland. Det mål nåede Randers allerede i 2015.

Samtidig er CO2-udledningen pr. indbygger blandt landets laveste. Det viser det nyeste energiregnskab fra Region Midtjylland over energiforbruget i 2015 i regionens 19 kommuner.

36 procent af energiforbruget i Region Midtjylland kom i 2015 fra vedvarende energikilder, hvilket er et pænt stykke over landsgennemsnittet på 28 procent. Det skyldes især en fordobling af vindkraft i regionen fra 2010-2015, tæt på en fordobling af biogasproduktionen og en 9-dobling af solenergi.

Grøn strøm i alle stikkontakter

Energiregnskabet viser store forskelle mellem de enkelte kommuner i regionen. Samsø ligger i top med en andel af vedvarende energi på mere end tre fjerdedele. Randers får 52 procent af sin energi fra vedvarende energi. Det betyder, at ikke bare er forbruget af elektricitet dækket ind med grøn energi, der er også derudover grøn energi til rådighed. Dermed ligger Randers på en sjetteplads i regionen – kun overgået af de kommuner i regionen som typisk har rigtig mange vindmøller i forhold til antallet af indbyggere.

Godt CO2-regnskab i Randers

CO2-udledningen pr. indbygger er en anden parameter for, hvor grøn en kommune er, og her er Randers Kommune nået meget langt. Med en CO2-udledning på 3,1 ton pr. indbygger, er Randers blandt de kommuner i Danmark, der har den laveste CO2-udledning pr. indbygger.

Fra 2013 til 2015 har Randers fortsat udviklingen med et lavere CO2-udslip pr. indbygger og en højere procentdel af vedvarende energi i det samlede energiforbrug. Udviklingen går dog lidt langsommere end i årene fra 2007 til 2013. Det skyldes primært, at Randers Kommune lavede mange tiltag inden for omlægning til grøn energi noget tidligere end mange andre kommuner. For eksempel var Verdo allerede i 2013 overgået til udelukkende at fyre med biobrændsel i kraftvarmeværket. Desuden er der det sidste par år ikke stillet vindmøller op i samme tempo som tidligere.

Tre fjerdedele af den tilbageværende CO2-udledning i Randers Kommune kommer fra transportsektoren.

Kommentarer