Debat og politik

Radikale Venstre sætter fokus på børnene

Læserindlæg indsendt af: Hans Toftdahl, Formand Radikale Venstre i Randers kommune

Ved det netop afholdte byrådsmøde i Randers Kommune havde Radikale Venstre tre sager på dagsordenen som alle omhandlede børnene. Sagerne sendes nu til videre behandling i Børne og Skoleudvalget.

Radikale Venstre’s første sag går ud på, at de kommunale børnehaver og vuggestuer igen får en synlig ledelse og nærdemokratiet genindføres. Vi foreslår at den enkelte daginstitution igen får egen bestyrelse, samt egen daglig leder. Det giver øget selvbestemmelse til den enkelte institutions ledelse og forældrebestyrelse; og følgelig bedre trivsel for de mindste børn.

Vi stiller også forslag om at børnehavernes og vuggestuernes personale friholdes for en del af deres papirarbejde; så personalet får mere tid til at være sammen med børnene. Vi siger: Børnenes behov før bureaukratiets behov.

Endelig foreslår Radikale Venstre, at der sættes fokus på det stigende elevfravær, som desværre iagttages hos skolebørnene. Vores simple, og på mange måde indlysende forslag, går ud på, at skoleforvaltningen tager en snak med de fraværstruede børn om årsagerne til at de ikke møder i skole – det ved anvendelse af fokusinterviews. Altså vil vi supplere kommunens planlagte dataanalyse med en ”menneske-analyse”, hvis resultater der så skal handles ud fra. Det er jo jysk snusfornuft at der gribes ind før skolebørnene for alvor bliver frafaldstruet – vi må tage fat i ondets rod i god tid, hvis alle unge skal have en uddannelse for livet.

Som Radikale Venstre ser det, er det en Win Win situation for alle kommunens borgere, at Byrådet har et stort fokus på kommunens børn… det kan siges med ordene ”Vores børn – din fremtid”.

Kommentarer