Asferg

Purhus Lokalarkiv fejrer 40 års jubilæum

Onsdag 29. august fylder Purhus Lokalarkiv 40 år, og det markeres med et åbent hus arrangement i arkivet fra klokken 13.00 til 16.00.

På  onsdag 29. august er det 40 år siden Purhus Lokalarkiv blev stiftet.

Initiativtageren var Metha Laursen, som flyttede til egnen i oktober 1971. Hun oplevede som sygehjælper på Spentrup plejehjem, at de ældre ofte græd over de mange effekter, de måtte efterlade, når de flyttede på plejehjemmet. I en artikel på arkivets hjemmeside, hvor hun  beskriver tilblivelsen af Purhus Lokalarkiv, fortæller Metha Larsen blandt andet:

– En beboer fra Spentrup-området sad en dag og tegnede en skitse over det gamle Spentrup, som byen så ud omkring 1900-1910. Huse og gårde var placeret omkring kirken, og de daværende beboeres navne påført. Han var i besiddelse af en stor lokalviden, da han havde boet på egnen hele sit liv. Da jeg spurgte ham, om resultatet ikke skulle foræres til det lokale arkiv, fik jeg svaret: “Så’en jet håe vi it hier”.

Denne og andre samtaler med beboere på plejehjemmet satte gang i tankerne hos Metha Larsen, men først midt i halvfjerserne fik hun kontakt med andre, der delte ønsket om at oprette et lokalarkiv.

Efter nogle års arbejde for sagen og med benspænd fra blandt andre lokale politikere, der ikke helt kunne se fidusen, lykkedes det at skabe stor nok opbakning fra lokale borgere fra forskellige lokalområder i kommunen til at skabe fundamentet for at danne en forening.

Kommunen indvilgede i at stille nogle lokaler i rådhusets kælder til rådighed, og den 29. august 1978 afholdtes den stiftende generalforsamling i Purhus Lokalarkiv.

Nye lokaler i 2010

Arkivet havde til huse i  kælderen under rådhuset i Fårup de første 32 år, men efter kommunesammenlægningen i 2007 og efterfølgende  salg af rådhuset fik arkivet i 2010 nye lokaler i Asferg Ældrecenter, nu Terneparken.

Et forladt depotrum ved plejehjemmet i Asferg blev med kommunes hjælp forvandlet til et dejligt arkiv, hvor man nu har en kombineret læsesal og kontor – med vinduer, som der ikke var i rådhuskælderen. Der er desuden et mørkt arkivrum, et depotrum, tekøkken samt et handicaptoilet. Adgangsforholdene er også blevet meget bedre, da der ingen trapper er. Alt i alt en stor forbedring lokalemæssigt.

Drevet af frivillige kræfter

Arkivet samler og arkiverer primært billeder og papirer fra det område, arkivet dækker, nemlig de 10 sogne, som udgjorde den gamle Purhus Kommune.

Lokalarkivet er i dag som ved stiftelsen foreningsdrevet af lokale, frivillige kræfter og økonomisk støttet af medlemmerne samt Randers kommune, som også lægger lokaler til.

Ud over at drive arkiv arrangerer foreningen foredrag og udflugter.

Blandt andet sætter arkivet hvert år fokus på en af byerne i lokalområdet. I år var det Spentrup, hvor 85 personer mødte op for at høre om byens historie og udvikling med en tur i kirken, præstegården, Malvinas Hus og til sidst Sognegården, hvor der blev vist gamle billeder kommenteret af lokale kendere.

De arrangerer også en årlig udflugt. I år finder den sted i morgen onsdag, hvor turen går til Viborg Domkirke.

Hvert år udgiver arkivet desuden et årsskrift samt en kalender med billeder og tekster fra lokalområdet.

Jubilæumskonkurrence

På dagen 29. august vil arkivet udfordre gæsterne med en lille konkurrence. Der bliver udstillet et billede fra hvert af de 10 sogne arkivet dækker, og opgaven går så ud på at fastslå, i hvilken by/sogn huset ligger. Til hjælp har man arkivets billedmapper.

På nogle af arkivets computere vil der køre power points fra nogle af ‘Fokus på’-arrangementerne, og en lille forfriskning vil der også blive budt på.

– Vi håber, at rigtigt mange vil lægge vejen forbi arkivet på Rolighedsvej 17a i Asferg 29. august, siger formand Jytte Nielsen, som samtidig opfordrer gæsterne til at medbringe et nyt eller gammelt billede af deres hus eller gaden, de bor på, lyder meldingen fra foreningens bestyrelse.

Arkivet har åbent hver torsdag klokken  13.00 til  17.30, hvor nogle fra bestyrelsen sidder klar til at hjælpe med at finde anerne og deres bosteder, samt til en snak om lokalområdet.

Læs hele Metha Larsens artikel om arkivets tilblivelse på arkivets hjemmeside: purhuslokalarkiv.dk/omarkivet.html

Kommentarer