Debat og politik

Professor: Verdo har svigtet sin forpligtelse til at beskytte sine fjernvarmekunder

Professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen mener, at Verdo har svigtet sin forpligtelse til at beskytte borgere med fjernvarme ved øjensynligt at lade dem finansiere en stor del af af koncernens indtjening.

Et helt grundlæggende princip i varmeforsyningsloven bygger på det såkaldte “hvile-i-sig-selv” princip, hvor fjernvarmekunder ikke må betale mere for varmen, end det koster at opretholde varmeforsyningen.

Det har Verdo set stort på siden år 2000, og i ni ud af 17 regnskabsår har overskuddet i Verdo Varme A/S udgjort mere end halvdelen af det samlede koncernresultat.

Professor i i energiplanlægning på Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen udtaler til Jyllands-Posten, at tallene taler for sig selv.

Grafik: JP.

Siden etableringen af Energi Randers i år 2000, som senere blev til Verdo, har fjernvarmeandelen af koncernomsætningen været faldende til 13 procent, men kunderne år efter år har leveret solide tocifrede millionoverskud.

Grafik: JP.

 

Professor Brian Vad Mathiesen siger videre til JP:

– Man må spørge, hvem der egentlig varetager borgernes interesser. Det, der er foregået, har i hvert fald ikke været hensigten med lovgivningen.

Men hvem har ansvaret?

Man kan næppe anklage den nuværende direktion, bestyrelse eller repræsentantskab for, hvad der forgik for næsten 20 år siden, da ingen i den nuværende ledelse sad med om bordet dengang.

I perioden, hvor man begyndte på at opkræve ekstra renter af kunderne, hed formanden for bestyrelsen Peter Huuse Sørensen, mens menige medlemmer blandt andet talte den netop afgåede borgmester Keld Hüttel og Tandshjulsfabrikkens direktør Søren Fischer.

I dag er det øverste organ i Verdokoncernen Verdo S/I, som står for “Selvejende Institution”. Den øverste myndighed er et repræsentantskab bestående af 28 kundevalgte repræsentanter, som blandt andet udpeger bestyrelsen i Verdo A/S. Bestyrelsen ansætter den administrerende direktør, som har heddet Kim Frimer siden 2009.

Verdo skriver selv på sin hjemmeside:
Om Os
Verdo er en selvejet og forbrugerstyret virksomhed. Det vil sige, at ingen ejere disponerer over vores eventuelle overskud. I stedet beslutter en bestyrelse og direktion, hvordan vi skal anvende overskuddet. Overskuddet kan enten anvendes til at investere i virksomheden, til at sænke priserne på el, vand eller varme – eller til at støtte lokalsamfundet via sponsorater.

 

Kommentarer