Ø. Bjerregrav

Præsten efterlyser kandidater til menighedsrådet

Sognepræst Søren Dam Kjeldsen appellerer til, at man støtter op om kirken i lokalsamfundet.

Der lykkedes ikke i første omgang, at finde det tilstrækkelige antal af kandidater til menighedsrådet i Øster Bjerregrav/Ålum. Sognepræst Søren Dam Kjeldsen efterlyser lokale, der vil bakke op om kirken.  

Tirsdag den 13. september blev der landet over afholdt orienteringsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget.

I Øster Bjerregrav/Ålum dukkede 17 borgere. Fem meldte sig som kandidater til menighedsrådet – to fra Øster Bjerregrav og tre fra Ålum. Alle gengangere bortset fra en enkelt fra Ålum.

Det mener sognepræst Søren Dam Kjeldsen, at lokalsamfundet kan gøre bedre. Derfor sendte han en appel ud på Facebooksiden “Alle Os i Øster Bjerregrav”, hvor han blandt andet skriver:

– Skal vores lille by fortsat være et attraktivt sted at bo, så skal der også være liv. Vi må hver især tage ansvar. Uden det ingen boldklub, beboerforening, pensionistforening, kirke eller … Lige her og nu gælder det kirken.”

Prikker folk på skulderen

Et menighedsråd består typisk af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, en kontaktperson med kontakt til personalet og så de menige medlemmer.

I Øster Bjerregrav/Ålum er syv personer repræsenteret i menighedsrådet, men et par stykker ønsker ikke at genopstille efter mange års tro tjeneste.

Søren Dam Kjeldsens håber alligevel, at rådet bliver ved med at være på syv personer. De interesserede kan melde sig som kandidat før den 27. september klokken 19:00, hvor listen af kandidater sendes ind til Kirkeministeriet. Søren Dam Kjeldsen er gået aktivt ind i jagten på kandidater.

– Vi går rundt og prikker folk på skuldrene. Fremmødet i går aftes tyder ikke på, at folk har satset på det som førsteprioritet. Så vi håber, at der her i anden omgang sker noget. Vi har lavet en brainstorm på eventuelle kandidater, så det kan være det også lykkedes denne gang, siger han

Menighedsrådet er vigtigt

Søren Dam Kjeldsen kalder det for et generelt problem for de små landsbyer, at der ikke bliver bakket op om det liv, der holder sammen på lokalsamfundet. Han mener, at menighedsrådet er vigtigt, fordi man ved at bakke op signalere til omverdenen, at man lever i et aktivt samfund. .

– Jeg ser det samme med beboerforeningen, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Der måtte vi også ud i en ekstraordinær generalforsamling, fordi vi ikke kunne samle folk. Hvis man vil have en aktiv kirke eller en aktiv by, så skal der være nogle hænder. Og kommer vi ned på kun fem medlemmer af menighedsrådet, så bliver tingene unægteligt vanskeligere, siger han.

En 4-årig periode 

Man skal være til rådighed 6-7 gange årligt og sidder i en 4-årig periode. Rådet har ansvar for driften af kirken, hvilket vil sige bygninger og personale. Rådet er i øjeblikket arbejdsgivere for én organist, to gravere og tre sangere. En anden side er, hvad der skal ske indenfor kirkens mure.

– På længere sigt ved man ikke, hvad der sker af omlægninger. Nu har man for eksempel sat nogle nye streger i Sønderbæk-Læsten -Nørbæk-Fårup, og det vil vi helst undgå. Hvis man vil have en aktiv by, hvor der sker noget, så er det med at komme ud af starthullerne. Vi behøver ikke stå i skyggen af Randers, slutter han.

Kommentarer