Assentoft

Politisk aftale om initiativer på grund af COVID-19

”Sammen om vores by og vores lokalsamfund”. Det er titlen på en politisk aftale, som partierne og listerne i Randers Byråd netop har indgået. Aftalen handler om den helt ekstraordinære situation, samfundet står i.

”Situationen er ekstraordinær og kalder på politisk initiativ og samling” står der i aftalen. Den er indgået af partierne bag budgettet for 2020-2023 (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre) og byrådets øvrige partier og lister (Venstre, Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten). Sidstnævnte partier og listers deltagelse i aftalen indebærer ikke en tilslutning til budgetaftalen i øvrigt.

Aftalen er et udtryk for at partier og lister i Randers Byråd ønsker at holde hånden under den lokale økonomi. Det har samtidig været væsentligt for parterne bag aftalen, at ingen af de lokale tiltag fortrænger udgifter til borgernær velfærd.

Med aftalen anmoder parterne forvaltningen om at fremrykke alle de aktiviteter og investeringer som kan fremrykkes, ligesom det allerede er aftalt, at anlægsaktiviteter og større anskaffelser for en samlet værdi af 65 mio. kr bliver fremrykket. Af dem vil cirka 40 mio. kr. blive anvendt i år.

Eksempler på opgaver er alt fra at renovere tagrender og tagpap, udskifte vinduer, maler- og fugearbejde til energiprojekter i bygninger som centralanlæg til varme og ventilation, ombygning af lyskryds og belægningsarbejde.

Samtidig udskydes opkrævning af dækningsafgiftens 2. rate efter, at det er blevet muligt som følge af en aftale mellem regeringen og KL.

Parterne er også enige om, at de 2 mio. årligt, som var sat af i både 2020 og 2021 til at implementere en Midtbystrategi, nu alle kan anvendes i 2020. Formålet er at give midtbyen et markant løft og støtte de forretningsdrivende i at komme på fode igen.

Kommentarer