Randers By

Politikere slipper sandsynligvis for at betale sagsomkostninger

Chefforsker i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.

Den 5. april i år afgjorde Retten i Randers, at den omkonstituering, der blev gennemført i Randers Byråd i 2015, var ugyldig. Siden har der på de sociale medier været en heftig debat om, hvem der skulle eller burde betale sagens omkostninger.

Randers Kommune blev dømt til at betale 100.500 kroner til de tre sagsøgere til dækning af sagsomkostninger.

Nogle debattører mener, at de politikere som har stemt for omkonstitueringen skal gøres personligt ansvarlige. Derfor bør de selv betale sagsomkostningerne, som ellers betales af skatteyderne i Randers Kommune.

Læs også: Dom afsagt – byrådspolitikere vandt sag over Randers Kommune

Randers Netavis har forelagt problematikken for to eksperter:

Professor, Ph. D ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing fortæller, at der principelt er mulighed for at enten byrådets nuværende flertal kan anlægge en erstatningssag mod det tidligere flertal, som traf den ulovlige beslutning.

– Ankestyrelsen har også mulighed for at anlægge erstatningssag mod det tidligere flertal, men jeg vil dog i begge tilfælde anse det for ret usandsynligt, at man kan vinde en sag, vurderer han.

– Men sådan noget er jo selvfølgelig svært at udtale sig sikkert om på forhånd, understreger Sten Bønsing.

Hans vurdering bakkes op af chefforsker i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.

– Hvis kommunalpolitikere bevidst træffer ulovlige beslutninger, som skader kommunen økonomisk, kan de både straffes for den ulovlige beslutning og formentlig gøres erstatningsansvarlige, forklarer Roger Buch.

– Men i sagen i Randers fik politikerne klart grønt lys fra kommunens forvaltning til, at beslutningen var lovlig. Politikerne vil derfor med stor vægt kunne hævde, at de var i god tro, og dermed kan de ikke straffes eller gøres erstatningsansvarlige betoner Roger Buch.

Det besluttes på byrådsmødet i morgen den 23. april, om dommen skal ankes til en højere instans.

Sagen kort:

De tre politikere Bjarne Overmark (Beboerlisten), Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) og Daniel Madié stævnede Randers Kommune for at overtræde Styrelsesloven, da et flertal i 2015 at afsætte Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié som udvalgsformænd.

Det springende punkt i sagen var, om der eksisterede en saglig begrundelse for omkonstitueringen, eller der er tale om flertallets ønske om at afsætte de tre politikere, primært fordi de var imod den ny skolestruktur, som betød lukning af fem skoler i kommunen skoler i kommunen, og fordi de var for kritiske.

Randers Kommune mente, at afsættelsen af de tre formænd skete for at få en mere fornuftig udvalgsstruktur, hvor enkelte udvalg blev lagt sammen, og flyttet til et andet udvalg. Derfor var de tre udvalgsformænd overflødige.

På byrådsmødet den 22. juni 2015 besluttede et flertal i byrådet, at afsætte udvalgsformændene fra Beboerlisten og Velfærdslisten. Der var kun flertal fordi to byrådsmedlemmer var gået fra Socialdemokratiet til Venstre, og dermed havde blå blok pludselig flertal.

Kommentarer